Alle samlinger
Salg av gavekort
Bokføring av gavekortomsetning fra Givn
Bokføring av gavekortomsetning fra Givn
Eva Henning avatar
Skrevet av Eva Henning
Oppdatert over en uke siden

Salg av egne gavekort er en forhåndsbetaling fra kunder. Kunden kan på et senere tidspunkt bruke gavekortet som betalingsmiddel for en vare eller tjeneste. Inntekten tas først når gavekortet blir innløst. Når et gavekort er solgt og du mottar betalingen fra Givn, bokfører du innbetalingen som et forskudd fra kunder.

Mva-behandling skjer når gavekortet innløses, og er avhengig av type vare eller tjeneste gavekortet er betaling for.

Innløste plattformgavekort er vanlig betaling på linje med kort og kontanter. For disse mottar du betaling fra Givn etter gavekortet blir innløst.

Her følger et forslag til bokføring av gavekort-omsetningen du får utbetalt fra Givn. Forslaget tar utgangspunkt i månedsrapportene du finner under menyvalget "Økonomi" (evt som du får tilsendt automatisk på e-post i starten av hver måned).

Utestående midler

Til gode, periodestart

500

Solgte gavekort (ordrer)

2 000

Debet fordring Givn/kredit forskudd fra kunder

Refunderinger

-500

Debet forskudd fra kunder/kredit fordring Givn

Innløste plattformgavekort

4 500

Debet fordring Givn/kredit inntekt*

Tjenesteavgift

-325

Debet kostnad/kredit fordring Givn

Utbetalinger

-500

Debet bank/kredit fordring Givn

Til gode, periodeslutt

5 675

Forskudd fra kunder

Forpliktelser gavekort, periodestart

500

Solgte gavekort (ordrer)

2 000

Se over

Uttak

400

Debet kostnad/kredit forskudd fra kunder

Innløst

-400

Debet forskudd fra kunder/kredit inntekt*

Utløpt

0

Debet forskudd/kredit annen driftsrelatert inntekt (ingen mva-behandling)

Forpliktelser gavekort, periodeslutt

2 500

*Er som regel allerede bokført. Bokføres i det kunden innløser gavekortet og salget slås inn på kasse.

Svarte dette på spørsmålet?