Nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna om Greenelys elavtal. Vi hoppas att du hittar svar på dina frågor annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss via appen eller support@greenely.se

Vill du teckna Greenelys elavtal? Logga in i appen och klicka på Blixt-ikonen längst ner i mitten av skärmen och följ instruktionerna.


Det finns avgörande detaljer i hur du köper elen som gör den stora skillnaden. Det är en djungel med de olika elavtalen som finns där ute, så vi vill hjälpa till att reda ut dem. Ta reda på vilket elavtal som är billigast och vad som passar dig bäst. Jämför olika elavtal och välj det billigaste och bästa elavtalet.

Vill du veta mer?

Vad betalar jag för som elkund hos Greenely? 

Med Greenely så betalar du det pris som råder på börsen med påslag för miljö samt elcertifikat för att säkerställa 100% grön el. kWh-priset omfattar alltså följande:

Utöver detta kan du välja att betala fast månadsavgift för tjänsten på 69 kr inkl. moms, eller årsvgift 588 kr inkl. moms (49 kr per månad).

Med Greenelys smarta elavtal har du har därmed möjlighet att aktivt styra din elanvändning till billigare timmar och vi kan rikta allt fokus på att hjälpa dig bli mer energismart!

Vad täcker månadsavgiften?

Månadsavgiften ska täcka våra kostnader för framförallt utveckling, drift och support. Majoriteten av våra kostnader läggs på vidareutveckling av tjänsten så att vi kan skapa så mycket värde som möjligt för dig som elkund. Vi får löpande idéer från er användare på hur vi kan förbättra tjänsten. Desto fler elkunder vi får, desto mer resurser kan vi lägga på att utveckla de nya idéerna som kommer in. Man skulle kunna se vår månadsavgift som en investering i att göra vår plattform bättre och större 😊

Tjänar ni pengar på att sälja el till mig? 

Nej, det gör vi inte. Hela idén är att inte tjäna pengar på att du förbrukar mer el vilket är den raka motsatsen till dagens elbolag. Den kostnad vi har för att inhandla miljövänlig el är det vi också erbjuder dig som kund - det kallar vi för självkostnadspris. Vårt intresse ligger istället på att få dig som elkund att förbruka så lite så möjligt. Vår intjäning är istället endast den fasta månadsavgiften.

Finns det en marknadsplats som priset utgår ifrån?

Ja! Rättare sagt en elbörs som kallas “NordPool Spot”. En länk till börsen följer här Nordpool Spots hemsida.

Jag har lång bindningstid kvar, kan jag ändå byta till er? 

Du kan alltid byta till oss även om du har längre bindningstid på ditt nuvarande elavtal. Vi bryter inga pågående avtal utan säger bara upp det. När bindningstiden löpt ut så går du över till Greenely automatiskt.

Hur fungerar er kundnöjdhetsgaranti? 

Är du inte nöjd med vårt elavtal efter första månaden så betalar vi tillbaka din månadsavgift - ingen anledning behöver uppges. Hör bara av dig till oss via chatten så ordnar vi det 😊

Vilka funktioner i appen låser jag upp med ert elavtal?

Med Greenelys elavtal låser du upp följande funktioner i appen:

  • Följ hur mycket den el du hittills har förbrukat under månaden kostar i SEK
  • Följ elpriset live, timme för timme
  • Få tillgång till morgondagens elpriser, samt indikation på om det är högt eller lågt
  • Samla alla dina elfakturor från Greenely samt status på dessa i appen
  • Nya spännande funktioner som släpps allt eftersom!


Binder jag upp mig? 

Nej, inte alls! Vi vill ge dig en trygghet som kund att kunna prova på Greenelys elavtal. Tycker du att det inte passar dig så är det fritt fram att byta! Vi har även en trygghetsgaranti där du som kund får tillbaka din månadsavgift efter den första månaden om du inte är nöjd.


Vilket ursprung har elen som ni säljer? 

Vi erbjuder uteslutande el märkt med Bra Miljöval

El märkt med Bra Miljöval är el från förnybara källor som dessutom uppfyller hårda miljökrav. Till exempel från vattenkraft som inte torrlägger vattendrag, vindkraft som inte står i känsliga naturområden och biobränslen från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald. Sådana krav är exempel på vad som skiljer Bra Miljövalfrån vanlig så kallad ursprungsmärkning, vilken endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla, utan att ställa några miljökrav. För varje såld kilowattimme avsätts också pengar till miljöförbättrande projekt (t. ex. fiskvägar förbi vattenkraftverk) och åtgärder för minskad energianvändning. 

Bra Miljöval är Sveriges enda miljömärkning av el och en av världens tuffaste.

Vad är Bra Miljöval? 

För att en produkt eller tjänst ska få märkas med Bra Miljöval krävs att en lång rad miljökrav är uppfyllda.

Genom att välja en produkt eller tjänst märkt med Bra Miljöval, bidrar du till en större efterfrågan på de produkter som är skonsammast mot miljön. Och du är med och stöttar de företag som jobbar hårdast med att miljöanpassa sina produkter. Du bidrar också till att mer miljöskadliga produkter konkurreras ut och efter hand kan försvinna från marknaden. De företag som har produkter märkta med Bra Miljöval sporras att hela tiden förbättra sina produkter och att minska företagets påverkan på hälsa, klimat och miljö.  Genom att välja en produkt eller tjänst märkt med Bra Miljöval, bidrar du till en större efterfrågan på de produkter som är skonsammast mot miljön. Och du är med och stöttar de företag som jobbar hårdast med att miljöanpassa sina produkter. Du bidrar också till att mer miljöskadliga produkter konkurreras ut och efter hand kan försvinna från marknaden.

Du som väljer Bra Miljöval bidrar till: 

• mindre miljöfarliga utsläpp 

• färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter 

• ett rikare växt- och djurliv 

• ett större utbud av miljöanpassade produkter 

• effektivare resursanvändning 

Läs mer om Bra Miljöval och hitta märkta produkter och tjänster på : www.bramiljoval.se


Hur kan jag se Greenelys elpriser historiskt?

För att följa hur elpriset sett ut historiskt så kan alla som har ett konto följa priserna i datavyn tillsammans med sin egna förbrukning genom att trycka på knappen “Historik”.

Om du är mer intresserad av att följa elprisets utveckling så kan du göra det på Nordpool Spots hemsida. Tänk på att ändra valutan från EUR till SEK samt att kolla på elpriset i ditt elområde. Det pris som visas är i SEK/MWh, för att göra om det till öre/kWh så delar du bara elpriset på 10. Tänk på att alla elpriser som presenteras av Nordpool är exkl. moms. För att veta vilket elområde du tillhör så kan du enkelt kolla upp det på Elområden.se.

Hur sker bytet? 

När du tecknar dig för Greenelys elavtal så sker ditt leverantörsbyte automatiskt, du behöver inte göra något. Om du har en bindningstid på ditt befintliga elavtal så bryter vi givetvis inte det i förtid för att inte riskera att du får en brytavgift från din nuvarande elleverantör. Istället genomförs bytet så fort din bindningstid har gått ut.

Finns det en risk att elpriset blir väldigt dyrt under enstaka tidpunkter? 

Låt oss titta på detta i detalj. Sett till det senaste halvåret så har priset vid enstaka tillfällen blivit strax över 1 kr/kWh. Majoriteten av våra elkunder är villakunder och använder ca 1-3 kWh per timme - detta har inneburit, rent historiskt, att våra kunder betalat ca 0-5 kr under dessa timmar då elpriset varit dyrt.

Det är även viktigt att poängtera att börsens elpriser för morgondagen redogörs dagen innan kl. 13.00. Det innebär att om det nu skulle bli dyrt under enstaka timmar så får du den information via Greenely i god tid innan.

Notera att vi såklart inte kan veta hur priset kommer variera framåt i tiden men vi hoppas att detta ska ge mer insikt och förståelse kring den eventuella risken.

Hur mycket sparar jag på att byta till er? 

Det beror helt på hur mycket el du använder under enstaka timmar och hur elpriser ser ut dessa timmar. Vi ser att de kunder som väljer att engagera sig i sin elförbrukning är också dem som tjänar mest på det!

Jag har solceller på taket, köper ni in min el? 

Ja! Vi har nu lanserat möjligheten att teckna ett så kallat produktionsavtal. Det förutsätter att du har redan har ett elavtal via Greenely för din förbrukning. Nedan följer en sammanfattning av vårt erbjudande: 

  • Vi ersätter överskottselen med spotpriset 
  • Vi köper era elcertifikat och ursprungsgarantier till marknadspris. 
  • Ingen månadsavgift tillkommer!

*Kräver elavtal med Greenely (för konsumtionen)

Hur gör jag för att teckna ett elavtal för min solcellsproduktion?

Du skriver in till oss i chatten eller på support@greenely.se så hjälper vi dig :)  

Hur betalas fakturorna? 

Du får fakturan via email och i appen. Du kan välja att betala den som vanligt via banken eller lägga upp E-faktura eller Autogiro via din bank. 

Går det att teckna ytterligare ett elavtal för exempelvis min sommarstuga? 

Absolut! Skriv in till oss på support@greenely.se så hjälper vi dig.


Vart kan jag läsa era allmänna villkor? 

Avtalsvillkor för elavtalet

Hittade du svaret?