V reakci na rozhodnutí Ústavního soudu bychom Vás rádi informovali o změně, která se týká povinných údajů uváděných dokladech, které jsou evidované v EET. 

Daňové identifikační číslo (DIČ) nebude nově povinným údajem na těchto dokladech, a to POUZE v případě že je daňovým poplatníkem  fyzická osoba, u které je DIČ tvořeno jejím rodným číslem.

Na systémové úpravě, která by umožňovala deaktivovat zobrazování DIČ na EET dokladech v případě fyzických osob budeme v následujících týdnech pracovat tak, aby nejpozději ke dni 28.2.2018 byly vystavovány EET doklady v souladu se zákonem.

V případě, že jste fyzickou osobou a nebudete chtít Vaše DIČ uvádět na vystavených dokladech,můžete smazání provést menu Můj účet – základní údaje.

Dále si dovolujeme upozornit, že DIČ zůstává i nadále povinným údajem v případě daňového dokladu, a to i u fyzických osob. 

Citace z tiskové zprávy Ústavního soudu:

„Dále Ústavní soud zrušil § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona, který stanoví povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ), které v případě, že jde o fyzickou osobu, obsahuje jeho rodné číslo. Takové řešení není dostatečně šetrné k právu na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů podle čl. 10 odst. 3 Listiny a neobstojí tak v testu proporcionality (tento závěr je i v souladu s tendencí vyjádřenou v evropských pravidlech pro ochranu osobních údajů, tzv. GDPR).“

Odkaz na tiskovou zprávu Ústavního soudu:

https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-zrusil-nabeh-treti-a-ctvrte-etapy-elektronicke-evidence-trzeb-ale-sam/

Did this answer your question?