Jak přiřadit doklad konkrétnímu zákazníkovi?

1) Vytvořte doklad a v mezikroku Platba zvolte Vybrat zákazníka

2) Vyberte zákazníka z vaší databáze nebo můžete vytvořit nového zákazníka. Pomocí oranžové ikony lze také údaje upravit.

Pro vytvoření zákazníka je dispozici podrobný formulář:

3) Jakmile k dokladu přiřadíte zákazníka, jeho jméno se objeví v poli Vybrat zákazníka.

4) Vystavte doklad v požadované formě (účtenka, PDF, email).

Did this answer your question?