Naše rozhraní helloCash API lze bezplatně použít k integraci rozhraní až do dalšího upozornění, zde příslušná dokumentace:

https://hellocashapi.docs.apiary.io/

Všechny funkce (vystavení účtenky, zápisy do pokladní knihy, položky zboží, ...) jsou zde popsány. API se neustále vyvíjí, v současné době existují pouze ty funkce, které jsou obsaženy v technické dokumentaci.

Použití rozhraní API 

Pro použití API je uživatel identifikován pomocí Basic-Auth. Tato záhlaví musí obsahovat přihlašovací e-mailovou adresu a heslo. Proto musí být v každém přihlášení převedeno následující záhlaví: 

Autorizace: Basic dGVzdF9zdGFydEB0ZXN0LmF0OjEyMzQ1Ng== 

Autorizační pole je strukturováno takto: 

Autorizace: Basic Base64 (Email: heslo) 

Koncové body rozhraní API

Samotného rozhraní API lze dosáhnout na následujícím koncovém bodě: 

https://api.hellocash.business/api/v1

Může být také testován na falešném serveru (viz. technická dokumentace), vrátí se pouze statické výsledky. 

Pokud je specifikován produkový koncový bod, je třeba vzít v úvahu následující: 

  • Pokladna musí být nastavena na jednu z verzí (ZDARMA, STŘEDNÍ, PRÉMIOVÁ). V demo pokladně nejsou žádné položky API viditelné. 
  • Pokud je použit skutečný server, nezapomeňte, že bezplatná verze bude generovat skutečné faktury a data. Pro účely testování by mělo být nastaveno označení při vytváření faktury, např.: "faktura_testMode": true. Tím budou vytvářeny skutečné účtenky, ale pouze v testovacím režimu. V samotné pokladně lze zkušební režim spustit pod: Pokladnou -> Nastavení-> Obecné.

Pro další úpravy z naší strany platí hodinová sazba 150 EUR po konzultaci s námi.

Kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese: info@hellocash.cz

Did this answer your question?