Jak vše správně nastavit v nástroji helloCash:

Oficiální adresa musí být správně uvedena v bodech 1 a 2.
1)

2)

Adresu provozovny (nemusí se shodovat s oficiální adresou) je možné nastavit v bodě 3.
3)

Vzhled účtenky:

Did this answer your question?