Pro účely EET je nutné tržby evidovat v Kč.

Finanční úřad vyžaduje evidenci tržeb v rámci EET v Kč a s ohledem na toto téma uvádí: 

"V případě uskutečnění evidované tržby v cizí měně je pro uvedení částky v Kč použit kurz deklarovaný poplatníkem v daném okamžiku. Pokud poplatník k okamžiku uskutečnění použitý kurz neuvádí, použije jiný vhodný kurz, např. kurz ČNB k uvedenému datu."

(citováno z http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Popis_polozek_datove_zpravy_v3.0.pdf)

Pro více informací ohledně evidence tržeb přijímaných v cizí měně se prosím obraťte na Finanční úřad (kontakt pro informace týkající se EET zde).

Did this answer your question?