Vložení údajů o Vaší platební kartě je možné provést v menu Pokladna -> Můj účet -> Vyúčtování

Zde kliknete na možnost Platební karta a v tomto okně zadáte údaje o Vaší platební kartě:Držitel karty: Vaše jméno/název firmy tak, jak je uvedeno na kartěPlatnost: zadejte ve formátu MM/RRRR (např. 12/2020) Bezpečnostní kód naleznete na rubové straně Vaší karty 

Po úspěšném uložení údaje z platební karty bude zobrazen aktuální způsob platby a aktuální model pokladny. 

Did this answer your question?