Díky funkci Fiskalizace dokladu máte možnost při vytváření dokladu zvolit, zda bude doklad evidován v EET či nikoliv. Standardně jsou všechny doklady evidované v EET, tedy fiskalizované. 

Pokud při vytváření doklady kliknete na možnost PLATBY, můžete v levé části zvolit možnost, aby konkrétní doklad nebyl odeslán do EET 

Pokud si nepřejete, aby byl doklad evidován, kliknete na modré políčko ODESLAT DO EET AKTIVNÍ, které odškrtnete. (viz. obrázek)

V přehledu EET tržeb bude u těchto dokladů uveden stav NEODESLÁN DO EET . Tržba z těchto dokladů nebude zobrazena v Daňovém portálu. 

Did this answer your question?