Pokud máte v helloCash uložen certifikát EET společně s dalšími povinnými údaji (číslo provozovny, DIČ, heslo k certifikátu) a NEJSTE v testovacím režimu, pak se tyto údaje zobrazí na každém dokladu automaticky.

Did this answer your question?