1. kontrola evidence tržeb za vybrané období
Přehled můžete vytvořit v menu Pokladna  Přehledy – EET. V případě, že naleznete doklady, které měly být zaevidovány, ale je u nich uveden stav „neodeslán do EET“, je nutné tyto tržby dodatečně zaevidovat k aktuálnímu datu.

2. Dodatečné zaevidování

V závilosti na počtu dokladů můžete zaevidování provést za jednotlivé doklady nebo hromadně.

Postup je stejný jako byste vytvářeli vytvářeli nový doklad.
Pro zadání konkrétní částky můžete využít tlačítka „+“ ve spodní části pokladny. 

POZOR: při dodatečné evidenci je třeba dodržet příslušné sazby DPH a také upravit stav Pokladní knihy (ponížit stav o dodatečně zaevidovanou tržbu). 

Did this answer your question?