V případě, že jste neplátce DPH, evidovali jste chybně tržby v režimu plátce DPH a nyní potřebujete hromadně opravit výši evidované DPH v Daňovém portálu („odepsat“ DPH z Daňového portálu“), je třeba zvolit následující postup:

Před zahájením opravy je třeba, abyste měli k dispozici podrobný výpis tržeb z Daňového portálu.  Zde naleznete návod, jak o tento návod požádat:

http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/eet--evidovane-trzby/navod-jak-pozadat-o-detailni-vypis-trzeb-4505

Pokud již tento výpis máte k dispozici, postupujte dále dle tohoto návodu:1. Přepnete pokladnu do režimu PLÁTCE DPH.

Změnu provedete v menu Pokladna  - Nastavení – Obecné
Po této změně doporučujeme se z pokladny odhlásit a přihlásit se znovu.

2. Vytvoříte položku se zápornou hodnotou a příslušnou sazbou DPH, ve které chybná evidence proběhla.

Např. Za období březen až listopad 2017 byla zaevidována tržba 121.000 Kč v sazbě 21% DPH. DPH z této tržby činí 21.000 Kč.

Potřebujete tedy vytvořit NOVOU položku zboží ve Správě zboží.

Zvolíte: libovolný název, vyberete sazbu DPH a do prodejní ceny bez DPH zadáte zápornou hodnotu (např. -100.000 Kč), Cena s DPH se dopočítá automaticky.

3. Vytvořenou položku se zápornou tržbou vložíte do nového dokladu a zaevidujete. 

V menu Pokladna – Vytvořit doklad vložíte položku do nového dokladu, kliknete na na tlačítko PLATBA a poté doklad potvrdíte pomocí tlačítka ÚČTENKA, PDF/A4/.

Vystavený poklad bude vypadat takto, ve zvýrazněné části je záporná DPH.

Nyní jste zaevidovali zápornou tržbu a zápornou DPH. Jako další krok potřebujete zpětně zaevidovat kladnou tržbu ve výši původní tržby s DPH, tak aby nevznikl extrémní rozdíl v tržbách v pokladně a na Daňovém portálu.

4. Přepnete pokladnu zpět do režimu NEPLÁTCE DPH 

V menu Pokladna – Nastavení – Obecné zvolíte režim Neplátce DPH. Z pokladny se odhlásíte a přihlásíte se znovu.

5. Ve správě zboží zvolíte úpravu položky, kterou jste vytvořili v bodě 2. Nyní nastavíte kladnou prodejní cenu s DPH na tržbu, kterou jste prvním opravném dokladu evidovali jako zápornou.

Např. 121.000 Kč
Sazbu DPH nastavíte na 0%
Změnu uložíte pomocí tlačítka ULOŽIT.

6. Položku s kladnou hodnotou tržby vložíte opět do nového dokladu a zaevidujte doklady jako v bodě 3.

Doklad o zaevidování kladné tržby vystavený již v režimu Neplátce DPH:

Těmito kroky jste odstranili zaevidovanou DPH na Daňovém portálu. Nyní Vám doporučujeme informovat Váš finanční úřad o provedení této opravy.

Technicky není bohužel při hromadné opravě zabezpečit přesnou vyčíslení DPH. To v praxi znamená, že může v evidenci tržeb na Daňové portálu vzniknout nepatrný rozdíl oproti stavu v pokladně.

V případě nejasností se na nás obraťte na info@hellocash.cz

Did this answer your question?