Platbu za pokladnu helloCash je možné v současné době provádět prostřednictvím platební karty Mastercard nebo Visa. Platba funguje na principu měsíčního předplatného.  

To znamená, že díky uhrazené částce za měsíční poplatek můžete následujících 30 dní využívat Vámi zvolený model pokladny. Pravidelně v měsíčních intervalech bude docházet k stržení měsíčního poplatku z platební karty, kterou jste zadali při první platbě.

Zúčtovací období:

Zúčtovací období začíná dnech, kdy jste začali využívat placený model pokladny. V případě, že již placený model využíváte, začíná účetní dnem, kdy jste vložili údaje o Vaší platební kartě do Vašeho uživatelského účtu.

Vyúčtování služeb:

K prvnímu dni Vašeho zúčtovacího období Vám vystavíme elektronický doklad, který si můžete stáhnout z přehledu ve Vašem uživatelském účtu. Všechny vystavené doklady jsou zde archivovány, takže si je můžete stáhnout i zpětně.
Vyúčtování naleznete v menu Pokladna - Můj účet - Doklady

Poplatky:

Aktuální ceny jednotlivých modelů pokladny naleznete ZDE

Poplatek za změnu platebních údajů: 39 Kč bez DPH (47,19 Kč s DPH)

Pozor: poplatek za změnu platební karty je účtován při každém pokusu o zadání platební karty, a to i v případě že pokus o zadání bude z jakéhokoli důvodu neúspěšný. K tomu může dojít např. pokud není Vaší kartou možné platit na internetu, není nastaven dostatečný limit pro internetové platby, na kartě není dostatek prostředků, karta je zablokovaná atd. 

Sazba DPH: 21%, Platnost k: 26. 7. 2017

Did this answer your question?