S ohledem na EET existují dva typy poukazů:

1) „Poukaz na konkrétní zboží či službu: V okamžiku koupě dárkového poukazu bude tržba zaevidována, ale nejedná se o platbu určenou k následnému čerpání. V případě uplatnění tohoto poukazu se již o evidovanou tržbu jednat nebude, neboť se týká odběru již dříve zakoupeného zboží či služby, tzn., že nepůjde o platbu, která je následným čerpáním nebo zúčtováním platby. Tento postup se bude vztahovat i na poukázky na vícenásobné odebrání konkrétního zboží nebo služeb (např. na 10 hodinových vstupů do bazénu)“ citováno z etrzby.cz

Jak postupovat při vystavení poukazu na konkrétní zboží či službu v helloCash?

Poukaz prodejte klasicky jako zboží/službu.

  • Vytvořit doklad - Položka
  • Zadejte název, cenu, případnou slevu. Nezapomeňte uvést správnou sazbu DPH.
  • Čerpání poukazu zákazníkem již v helloCash nijak nezohledňujete.
  • Evidenci o čerpání tohoto druhu poukazů je třeba vést mimo helloCash

2) „Poukaz na předem neurčené zboží či službu: Za evidovanou tržbu se považuje jak nákup tak i uplatnění dárkového poukazu. V okamžiku koupě dárkového poukazu v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsoben se jedná o evidovanou tržbu a v odesílaných datech se projeví jako platba určená k následnému čerpání dárkového poukazu. Při uplatnění tohoto poukazu, kdy si zákazník vybírá konkrétní zboží či službu, se opět bude jednat o evidovanou tržbu a v odesílaných datech je nutno odlišit, že jde o čerpání dárkového poukazu." citováno z etrzby.cz

Jak postupovat při vystavení poukazu na předem neurčené zboží či službu v helloCash?

  • Prodej poukazu proveďte přes Pokladna - Správa poukazů - Prodat poukaz

V této sekci naleznete přehled všech takto vystavených poukazů.

  • Při čerpání poukazu vystavte nový doklad na čerpané zboží/službu (Pokladna - Vytvořit doklad) a zvolte způsob platby: Poukaz
  • V přehledu vystavených poukazů můžete evidovat čerpání takto prodaných poukazů (Pokladna - Správa poukazů - Čerpat)
Did this answer your question?