V pokladně helloCash kliknete na POKLADNA -> PŘEHLEDY -> EET

Vyberete období, za které chcete přehled vytvořit a kliknete na tlačítko Vytvořit PDF dokument:

Přehled je možné vytvořit maximálně za období 3 měsíců.

Přehled tržeb v PDF dokumentu:

Vysvětlivky:
Č. - číslo dokladu
Datum - datum vystavení dokladu
Typ  - Doklad / Storno
Částka - celková částka dokladu
Stav - odeslán do EET / neodeslán do EET / stornován
BKP a FIK - autorizační kódy EET

Pokud jsou u doklady uveden Stav ODESLÁN DO EET  a uvedeny kódy BKP a FIK, byl doklad úspěšně fiskalizován, tedy odeslán do EET.

Did this answer your question?