ÚVOD

„Seamless Print“ je programové rozšíření Add-on pro Firefox, které vám umožní rychlejší tisk vašich účetních dokladů. Jednoduše vyjádřeno: pole dialogu „Zvolit tiskárnu“ se už nebude zobrazovat a doklad bude vydáván ihned na standardně nastavené tiskárně.

Jestliže už Firefox používáte a již jste si nastavili vaši tiskárnu v Nastavení počítače jako standardní, můžete krok 1 „Příprava“ přeskočit.

1. PŘÍPRAVA

A) NASTAVENÍ STANDARDNÍ TISKÁRNY

Pokud máte tiskárnu, na které tisknete doklady, již nastavenou jako standardní tiskárnu, můžete tento krok přeskočit. 

Nastavení standardní tiskárny ve Windows 10:

  1.  Klikněte na symbol Windows (vpravo dole na obrazovce) a zvolte nastavení.
  2. V „Nastavení“ vyberte zařízení.
  3. Dejte pozor na to, aby v levém menu byla zvolena možnost „Tiskárny a skenery“.
  4. Poté sjeďte rolovací lištou zcela dolů a klikněte na „Zařízení a tiskárny“
  5. Nyní pravým tlačítkem myši (nebo po dobu jedné sekundy podržte) a klikněte v kontextovém menu „Nastavit jako standardní tiskárnu“.

Zde najdete alternativní návod pro starší systémy: 

Jak ve Windows Vista nastavit výchozí tiskárnu

Jak ve Windows 7 nastavit výchozí tiskárnu

Jak ve Windows 8 nastavit výchozí tiskárnu

B) INSTALACE AKTUÁLNÍ VERZE MOZILLA FIREFOX

Pokud ještě nemáte nainstalován prohlížeč Firefox, nebo vaše verze není už aktuální, můžete si webový prohlížeč stáhnout a instalovat z adresy: https://www.mozilla.org/cs/firefox/new/

2. NASTAVENÍ FIREFOX

Otevřete Firefox a zadejte do lišty adresy tento odkaz:

https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/seamless-print/?src=api

Dále klikněte na „+ přidat do aplikace Firefox“ (šipka 1) a po ověření na „Instalovat“ (šipka 2.):

V nástrojích v horní liště nyní přibyla nová ikona: 

Klikněte na ni a zaškrtněte políčko „Enable Seamless Print“.

Nadále se budou všechny účtenky tisknout ihned po kliknutí na „Rychlý tisk“.

Did this answer your question?