Jak nastavit tisk pomocí tiskárny helloCash Robby?

  • Aktivujte Bluetooth na zařízení (iPhone, iPad)
  • Ujistěte se, že tiskárna není propojena s žádným jiným zařízením a nachází se zapnutá vedle vašeho iPhonu nebo iPadu
  • Otevřete aplikaci helloCash
  • V menu „Pokladna“ najděte „Nastavení“
  • Pod záložkou „Tiskárna“ (nebo ikonou tiskárny) najděte tlačítko „Připojit tiskárnu“
  • Po stisknutí tohoto tlačítka se Vaše zařízení propojí s tiskárnou přes Bluetooth (to může trvat až 20 vteřin)
  • Pokud je tiskárna úspěšně připojena, netiskne žádný bílý pruh

Nyní můžete začít tisknout doklady!

Did this answer your question?