Pro možnost evidování tržeb je nutné ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb > Správa údajů evidence tržeb nejen vložit PROVOZOVNU, ale také vygenerovat pokladní CERTIFIKÁT. V rámci níže uvedeného postupu je možné generovat a stáhnout soubor s certifikátem (přípona .p12). Generování a stažení certifikátu doporučujeme provádět na PC.

1. Přihlaste se do webové aplikace Elektronická evidence tržeb.

2. Po přihlášení klikněte nahoře v menu na odkaz "CERTIFIKÁTY“.

3. Klikněte v nově otevřeném okně, nahoře v menu na odkaz "NOVÝ CERTIFIKÁT“ a dále na odkaz "VYTVOŘIT ŽÁDOST V PROHLÍŽEČI".

4. V prvním kroku budete vyzváni k zadání hesla pro soukromý klíč. Heslo je omezeno 30-ti znaky a nemá žádná pravidla co se týče složitosti, doporučujeme ale zvolit silné heslo. V hesle nepoužívejte písmena s diakritikou. Heslo si dobře zapamatujte, není možné ho dodatečně zjistit, změnit ani odstranit! Zadání hesla potvrďte kliknutím na tlačítko "Potvrdit".

5. V dalším kroku dojde k vytvoření žádosti o certifikát.Tato žádost Vám bude následně zobrazena, společně s možností vložit nepovinnou poznámku. Poznámka slouží k identifikaci žádosti a vydaného certifikátu, bude uvedena jak v seznamu certifikátů, tak v samotném certifikátu v poli "description". Odeslání žádosti potvrďte kliknutím na tlačítko "ODESLAT ŽÁDOST".

6. Připravený certifikát nyní můžete z aplikace vyexportovat ve formátu PKCS#12 (soubor s příponou .p12) kliknutím na tlačítko "VYTVOŘIT EXPORTNÍ SOUBOR".

7. K vytvoření souboru s certifikátem, bude nutné zadat heslo (viz. bod 4) a kliknout na tlačítko "Potvrdit". Tuto akci je možné provést pouze a právě jednou, okamžitě po uložení souboru na disk bude soukromý klíč z prohlížeče odstraněn! Export certifikátu je možné provádět pouze v prohlížeči, ve kterém byla generována žádost o certifikát!

8. Soubor s certifikátem lze nyní stáhnout klepnutím na tlačítko "Stáhnout exportní soubor". Exportní soubor je chráněn heslem, nastaveným v bodu 4.

9. Doporučujeme provádět uložení souboru s certifikátem na požadované místo (složku / adresář) v PC, kliknutím na šipku u tlačítka "ULOŽIT" a zvolením konkrétní složky, kde následně soubor naleznete. Všechny kroky je třeba provádět ve stejném internetovém prohlížeči, ve kterém pak budete přistupovat do pokladny helloCash a nahrávat certifikát.  

Soubor s certifikátem uložte na bezpečné místo.

Did this answer your question?