HReasily ได้สร้างประเภทของการลาที่ใช้กันโดยทั่วไปไว้ให้แล้วเป็นค่าเริ่มต้น หากประเภทของการลาที่ถูกสร้างไว้ตรงตามนโยบายการลาของบริษัท คุณก็สามารถข้ามหัวข้อนี้ไปที่หัวข้อถัดไป นั่นคือ การกำหนดประเภทของการลาให้กับพนังงาน ได้เลย

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

  1. การสร้างประเภทการลาเพิ่มเติม

  2. การอัปเดตประเภทการลาที่มีอยู่แล้ว

[หมายเหตุ: คลิกที่หัวข้อนี้เพื่อดูความหมายของคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้อง]

วิธีสร้างประเภทของการลาใหม่

1. ไปที่ ข้อมูลบริษัท

2. คลิกที่แถบ ข้อมูลการลา

3. เลื่อนลงมาจนพบ ประเภทการลา

4. กดที่ CREATE

5. ใส่ข้อมูลที่จำเป็น ก่อนจะกด บันทึก บนหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา

วิธีอัปเดตประเภทการลาที่มีอยู่แล้ว (How to UPDATE existing leave types)

1. ไปที่ ข้อมูลบริษัท

2. คลิกที่แถบ ข้อมูลการลา

3. เลื่อนลงมาจนพบ ประเภทการลา

4. เลื่อนหาประเภทการลาที่ต้องการอัปเดต กด เลือกเพื่อดำเนินการ ด้านซ้ายของชื่อประเภท แล้วเลือก Update

หัวข้อถัดไป: กำหนดประเภทการลาให้พนักงาน

Did this answer your question?