หลังจากที่เราได้สร้างประเภทการลาที่จำเป็นเรียบร้อย ก็ถึงเวลาที่จะกำหนดประเภทการลาเหล่านี้ให้กับพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับ

โดยมีอยู่ 2 วิธีในการกำหนดประเภทการลา:

  1. กำหนดให้พนักงานหลายคนพร้อมกัน

  2. กำหนดให้พนักงานรายบุคคล

กำหนดให้พนักงานหลายคนพร้อมกัน

1. ไปที่ ข้อมูลบริษัท

2. คลิกที่แถบ ข้อมูลการลา

3. เลื่อนลงมาจนพบ ประเภทการลา

4. เลื่อนหาประเภทการลาที่ต้องการอัปเดต กด เลือกเพื่อดำเนินการ ด้านซ้ายของชื่อประเภท แล้วเลือก Assign to Multiple Employee

5. กดเลือกที่กล่องด้านหน้าชื่อของพนักงานที่คุณต้องการกำหนดประเภทการลาให้

6. [ไม่จำเป็น] คุณสามารถแก้ไขจำนวนวันลาที่พนักงานมีสิทธิ์รับได้หากแตกต่างออกไปจากค่าที่กำหนดไว้ โดยเพียงใส่จำนวนวันลาที่ช่อง Entitlement

7. และสุดท้าย กดที่ Put to Selected จากนั้นกด บันทึก

กำหนดให้พนักงานรายบุคคล (Assign to Individual Employee)

1. ไปที่ ข้อมูลพนักงาน

2. ค้นหาพนักงานที่ต้องการกำหนดประเภทการลา จากนั้นเลือก ข้อมูลวันลา และกดที่ ต่อไป

3. เลื่อนลงมาที่ ประเภทการลา จากนั้นกดปุ่ม เพิ่มประเภทการลา

4. สุดท้าย เลือกประเภทการลาที่ต้องการกำหนดให้พนักงานคนนั้นๆ เปลี่ยนแปลงสิทธิ์วันลาที่พนักงานได้รับ แล้วกด บันทึก บนหน้าต่างที่เด้งขึ้นมา

หัวข้อถัดไป: กำหนดผู้อนุมัติและผู้แนะนำการลา

หัวข้อเพิ่มเติม:

อัปเดตการยกยอด/ทบยอดวันลาจากปีที่ผ่านมา

อัปเดตวันลาที่ใช้ไปแล้วในปีปัจจุบัน

Did this answer your question?