หากนโยบายการลาของคุณอนุญาตให้สามารถยกยอดวันลาได้ ก็จะมีโอกาสสูงที่พนักงานบางคนจะมีสิทธิ์นำวันลาที่เหลือจากปีที่แล้วมาใช้

วิธีต่อไปนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่า จะสามารถระบุได้อย่างไร:

1. ไปที่ ข้อมูลพนักงาน

2. ค้นหาพนักงานที่ต้องการกำหนดประเภทการลา จากนั้นเลือก ข้อมูลวันลา และกดที่ ต่อไป

3. เลื่อนลงมาที่ส่วนของประเภทการลา กดที่ เลือกเพื่อดำเนินการ แล้วเลือก UPDATE

4.ใส่ จำนวนวันที่ยกยอดได้ (Rollover Days) จากนั้นกด บันทึก ในหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา

หมายเหตุ: จำนวนวันที่ยกยอดได้จะต้องไม่เกินจำนวนวันที่อนุญาตให้ยกยอดได้ในหน้าการตั้งค่าการลา

หัวข้อถัดไป: กำหนดผู้แนะนำและผู้อนุมัติการลา

หัวช้อเพิ่มเติม:

อัปเดตวันลาที่ใช้ไปแล้วในปีปัจจุบัน

Did this answer your question?