ในฐานะที่เป็นแอดมินดูแลเรื่องการลา คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออนุมัติการขอลาของพนักงานทับผู้แนะนำและผู้อนุมัติการลา

[หมายเหตุ: การกำหนดแอดมินดูแลการลานั้น สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเลือกอนุญาตให้พนักงานมีสิทธิ์ จัดการโมดูลข้อมูลและการตั้งค่าการลา]

1. ไปที่ ข้อมูลบริษัท

2. คลิกที่แถบ ข้อมูลการลา

3. เลื่อนลงมาที่ส่วนของ ประวัติการลาของพนักงาน

4. ค้นหาวันลาที่อนุมัติแล้วที่ต้องการยกเลิก จากนั้นกดที่ เลือกเพื่อดำเนินการ แล้วไปที่ Update

5. สุดท้าย กดที่ ยกเลิก บนหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา

Did this answer your question?