หากมีเหตุการณ์ใดที่ทำให้แผนของคุณเปลี่ยนไป และคุณต้องการยกเลิกวันลาที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว ก็สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อส่งคำขอยกเลิกได้เลย

ซึ่งคุณสามารถทำได้ทั้งบนแอปพลิเคชั่นบนมือถือและเว็บไซต์

ขอยกเลิกวันลาผ่านเว็บไซต์

1. ไปที่หน้าโปรไฟล์ของคุณด้วยการกดที่ ข้อมูลพนักงาน

2. คลิกที่แถบ ข้อมูลการลา

3. เลื่อนลงมาที่ส่วนของ ประวัติการลา

4. ค้าหาวันลาที่ได้รับการอนุมัติแล้วแต่ต้องการยกเลิก จากนั้นกดที่ เลือกเพื่อดำเนินการ แล้วไปที่ Update

5. สุดท้าย เลือก ส่งคำขอยกเลิก บนหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อผู้อนุมัติได้อนุมัติการขอยกเลิกเรียบร้อยแล้ว

ขอยกเลิกวันลาผ่านมือถือ

1. ไปที่แถบ Leave

2. เลื่อนลงมา และเลือก My Leave History

3. ค้นหาวันลาที่ต้องการยกเลิก จากนั้นเลือก View Status History

4. กดที่ CANCEL ที่มุมบนขวาของหน้าจอ

5. สุดท้าย กดที่ SUBMIT

[หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มโน้ตเพื่อระบุเหตุผลที่ยกเลิกลงไปได้เช่นกัน]

Did this answer your question?