ในหัวข้อนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าการเบิกจ่ายของพนักงานบน HReasily

หัวข้อนี้จะครอบคลุมเกี่ยวกับ:

  1. การสร้างประเภทการเบิกจ่าย

  2. การกำหนดการเบิกจ่ายให้พนักงาน

  3. การตั้งค่าผู้อนุมัติและผู้แนะนำการเบิกจ่าย

  4. การแทรกการเบิกจ่ายเข้าไปในบัญชีเงินเดือน

  5. การสร้างรายงานการเบิกจ่ายที่ได้รับการอนุมัติและการเบิกจ่ายคงเหลือ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:

1. วิธีส่งคำขอการเบิกจ่าย

2. วิธีอนุมัติคำขอการเบิกจ่าย

Did this answer your question?