ในการสร้างประเภทการเบิกจ่ายนั้น คุณจำเป็นต้องตั้งค่ารายการจ่ายเสียก่อน เพื่อนำมาเชื่อมกับประเภทการเบิกจ่าย

หมายเหตุ:

รายการจ่ายสำหรับประเภทการเบิกจ่ายต้องตั้งค่าเป็น จำนวนเงินเปลี่ยนแปลงได้ และ จำนวนเงินเฉพาะกิจ เท่านั้น

1. ไปที่ ข้อมูลบริษัท

2. เลือกแถบ ข้อมูลการเบิกจ่าย

3. ใต้ส่วนของ ประเภทการเบิกจ่าย คลิกที่ สร้าง

4. บนหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา อัปเดตการตั้งค่าการเบิกจ่ายแล้วกด บันทึก

 • Payroll Pay Item Id
  [เลือกรายการจ่ายที่ต้องการเชื่อมกับประเภทการเบิกจ่ายนั้นๆ เมื่อทำบัญชีเงินเดือน]

 • ชื่อประเภท*
  [คุณสามารถกำหนดชื่อประเภทที่แตกต่างกันให้กับการเบิกจ่ายได้ โดยชื่อจะแสดงขึ้นมาเมื่อพนักงานส่งคำขอเบิกจ่าย]

 • ประเภทการเบิกจ่าย
  • % ตามเงินเดือน
  • % ตามเงินเดือนรายปี
  • จำนวนคงที่ต่อเดือน
  • จำนวนคงที่ต่อปี
  • ไม่จำกัดจำนวน

 • จำนวนเงินสูงสุด*

 • จำนวนวันหลังจากวันที่เข้าร่วมงานก่อนที่จะขอเบิกจ่ายได้*

 • รวมประเภทการเบิกจ่ายนี้ในบัญชีเงินเดือน
  [หากไม่เลือก การเบิกจ่ายใดๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วของประเภทการเบิกจ่ายนั้นๆ จะไม่ถูกแทรกไปในบัญชีเงินเดือน เอาเครื่องหมายถูกออกต่อเมื่อการเบิกจ่ายถูกคำนวณในอีกซอฟต์แวร์หนึ่งหรือเมื่อการเบิกจ่ายดำเนินการด้วยเงินสดเท่านั้น]

[หัวข้อถัดไป] กำหนดประเภทการเบิกจ่ายให้พนักงาน

Did this answer your question?