เมื่อคุณได้ตั้งค่าประเภทการเบิกจ่ายเรียบร้อย ก็ถึงเวลากำหนดประเภทการเบิกจ่ายให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องแล้ว การกำหนดประเภทการเบิกจ่ายสามารถทำได้ทั้งแบบกำหนดให้พนักงานหลายคนหรือกำหนดให้พนักงานรายบุคคลก็ได้

ในคู่มือนี้ เราจะแสดงวิธีทั้ง 2 แบบให้คุณดู:

กำหนดประเภทการเบิกจ่ายให้พนักงานหลายคน

1. ไปที่ ข้อมูลบริษัท

2. เลือกแถบ ข้อมูลการเบิกจ่าย

3. ใต้หัวข้อ ประเภทการเบิกจ่าย ค้นหาประเภทการเบิกจ่ายที่คุณต้องการแล้วกดที่ เลือกเพื่อดำเนินการ จากนั้นเลือก กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้พนักงานหลายคน

4. บนหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา กดเครื่องหมายถูกในกล่องหน้าชื่อพนักงานที่คุณต้องการกำหนดรายการจ่ายให้ จากนั้นกด บันทึก

กำหนดประเภทการจ่ายให้พนักงานรายบุคคล

1. ไปที่ ข้อมูลพนักงาน

2. ค้นหาพนักงานที่คุณต้องการกำหนดประเภทการจ่ายให้ จากนั้นเลือก ข้อมูลการเบิกจ่าย แล้วกด ต่อไป

3. ใต้ การตั้งค่าการเบิกจ่าย ให้คลิกที่ แก้ไข

4. บนหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา เลือกประเภทการเบิกจ่ายของบริษัทที่พนักงานมีสิทธิ์ได้รับ จากนั้นกด บันทึก

[หัวข้อถัดไป] กำหนดผู้อนุมัติและผู้แนะนำการเบิกจ่าย

Did this answer your question?