คู่มือนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน:

  • การตั้งผู้อนุมัติและผู้แนะนำ

  • การกำหนดผู้อนุมัติและผู้แนะนำให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง

**ผู้แนะนำ หมายถึง ผู้ที่ตรวจสอบและอนุมัติ/ปฏิเสธการเบิกจ่ายในขั้นแรก อาจจะเป็นหัวหน้าทีม/ซีเนียร์ ก่อนที่จะไปยังผู้อนุมัติที่มีตำแหน่งสูงกว่า เช่น ผู้จัดการ

การตั้งผู้อนุมัติและผู้แนะนำ

1. ไปที่ ข้อมูลพนักงาน

2. ค้นหาพนักงานที่คุณต้องการให้เป็นผู้อนุมัติ แล้วเลือก ต่อไป

3. เลือก แก้ไข ในส่วน ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน

4. ใต้หัวข้อ เข้าถึงสิทธิ์การใช้งาน ให้กดที่กล่องด้านหน้าการอนุญาตที่ต้องการเลือกต่อไปนี้

กำหนดผู้อนุมัติและผู้แนะนำให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง

1. ไปที่ ข้อมูลพนักงาน

2. ค้นหาพนักงานที่ต้องการ จากนั้นเลือก ข้อมูลการเบิกจ่าย แล้วกดที่ ต่อไป

3. ใต้ การตั้งค่าการเบิกจ่าย ให้คลิกที่ แก้ไข

4. บนหน้าต่างที่เด้งขึ้นมา กดเลือกผู้อนุมัติและผู้แนะนำที่ต้องการกำหนดให้พนักงาน ก่อนที่จะกด บันทึก

[หัวข้อถัดไป]: แทรกการเบิกจ่ายเข้าไปในบัญชีเงินเดือน

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม:

1. How to submit claim applications

วิธีส่งคำขอการเบิกจ่าย

Desktop | iOS | Android

2. How to approve claim applications

วิธีอนุมัติคำขอการเบิกจ่าย

Desktop | iOS |Android

Did this answer your question?