การแทรกการเบิกจ่ายที่ได้รับการอนุมัติแล้วเข้าไป ทำได้ง่ายๆ เพียงแค่ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1.ในหน้าตารางบัญชีเงินเดือนของคุณ กดที่ปุ่ม เชื่อมต่อใบแจ้งการเบิกจ่าย ที่อยู่มุมบนขวา

2. ให้เวลาระบบได้โหลดสักครู่

3. เมื่อโหลดเสร็จ การเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนของรายได้ของตาราง

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม:

1. ฉันจะแทรกใบแจ้งการเบิกจ่ายอีกครั้งได้อย่างไร

คำตอบ: ลบรายการจ่ายที่เกี่ยวข้องออกจากตาราง จากนั้นกดที่ เชื่อมต่อใบแจ้งการเบิกจ่าย อีกครั้ง

2. ฉันกดเชื่อมต่อใบแจ้งการเบิกจ่ายแล้ว แต่ไม่มีอะไรแสดงขึ้นมา!

คำตอบ:

a. ตรวจสอบอีกครั้งว่าการเบิกจ่ายได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เฉพาะการเบิกจ่ายที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นที่จะสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีเงินเดือนได้

b. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าวันที่อนุมัติการเบิกจ่ายนั้นอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับบัญชีเงินเดือน เฉพาะการเบิกจ่ายที่ได้รับการอนุมัติในช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้นที่จะสามารถเชื่อมต่อได้ หากมีการเบิกจ่ายที่ถูกดำเนินการจากช่วงเวลา/เดือนอื่น คุณก็สามารถสร้างบัญชีเงินเดือนเฉพาะกิจมาเพื่อจัดการกับการเบิกจ่ายเหล่านั้นได้

c. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใบคำขอขอเบิกจ่ายไม่ได้กดเลือกตัวเลือกนี้ไว้:

ตัวเลือก ‘ไม่แสดงรายการเบิกจ่ายในบัญชีเงินเดือน’ จะถูกใช้เมื่อสร้างการเบิกจ่ายย้อนหลังและการเบิกจ่ายนั้นได้ถูกจ่ายด้วยเงินสดแล้ว

[หัวข้อถัดไป]: สร้างรายงานการเบิกจ่าย

Did this answer your question?