การบันทึกเวลาทำงานของ HReasily นั้นช่วยให้พนักงานสามารถเข้า-ออกงานผ่านอุปกรณ์ของตนเองหรือคีออสได้ โดยทั้งยังอนุญาตให้แอดมิน/นายจ้างสามารถเข้าไปตรวจสอบเวลาการทำงานและดูว่าพนักงานได้เข้างานตามสถานที่ที่กำหนดไว้ให้หรือไม่ได้ด้วยเช่นกัน

คู่มือนี้จะครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ ดังนี้

หากใช้งานระบบจดจำใบหน้าของ HReasily:

i. เปิดใช้งานการเข้างานผ่านมือถือหรือคีออส

ii. การลงทะเบียนใช้งานระบบจดจำใบหน้า

iii. การตั้งค่าพิกัดการเข้า-ออกงาน

Did this answer your question?