ก่อนที่เราจะสามารถใช้งานระบบจดจำใบหน้าเพื่อเข้า-ออกงานผ่าน HReasily ได้นั้น ก่อนอื่น เราจะต้องลงทะเบียนใบหน้าของพนักงานทั้งหมดเข้าไปในระบบเสียก่อน โดยจะมีอยู่ 3 วิธีที่แอดมินจะสามารถลงทะเบียนพนักงานทั้งหมดได้

  1. อัปโหลดรูปภาพ (ผ่านเด็กส์ท็อป)

  2. พนักงานลงทะเบียนด้วยตนเอง

  3. ลงทะเบียนผ่านอุปกรณ์ของแอดมิน

มาเริ่มต้นกันเลย

อัปโหลดรูปภาพ (ผ่านเด็กส์ท็อป)

1. ไปที่ ข้อมูลบริษัท

2. จากนั้นไปที่หน้า รายละเอียดข้อมูลเวลาทำงาน

3. เลื่อลงมาตรงส่วน การอนุมัติการให้สิทธิ์เข้าถึงของพนักงาน แล้วกด ลงทะเบียนพนักงานใหม่

4. เลือกพนักงานที่คุณต้องการลงทะเบียนและอัปโหลดรูปภาพเป็นไฟล์ .png/.jpg จากนั้นกด บันทึก [หมายเหตุ: ขนาดของรูปภาพควร < 2MB]

พนักงานลงทะเบียนด้วยตนเอง

1. พนักงานจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบในแอปพลิเคชั่น HReasily ผ่านอุปกรณ์มือถือส่วนตัว

[หมายเหตุ: ผู้ใช้อุปกรณ์ iOS สามารถดูได้ที่คู่มือนี้]

2. จากนั้นไปที่แถบ Time Attendance

3. เลือก Facial Registration

4. จากนั้น กดที่ TAKE PHOTO

5. สุดท้าย กด SUBMIT

[หมายเหตุ: แอดมินสามารถดูที่คู่มือนี้สำหรับวิธีการอนุมัติการลงทะเบียน]

การลงทะเบียนผ่านอุปกรณ์ของแอดมิน

1. แอดมินจะต้องเข้าสู่ระบบบนแอปพลิเคชั่นของ HReasily ผ่านอุปกรณ์ส่วนตัว

[หมายเหตุ: ผู้ใช้อุปกรณ์ระบบ iOS สามารถดูวิธีได้ผ่านคู่มือนี้]

2. จากนั้นไปที่แถบ Time Attendance

3. เลือก Staffs

4. เลือกพนักงานที่คุณต้องการลงทะเบียน

5. เลือก TAKE PHOTO

6. สุดท้าย กด SUBMIT

หัวข้อถัดไป: การตั้งค่าพิกัดการเข้างาน

Did this answer your question?