1. ไปที่ ข้อมูลบริษัท

2. จากนั้นกดที่แถบ ข้อมูลการทำบัญชีเงินเดือน

3. เลื่อนลงมาจนเห็นส่วนของ ไฟล์ GIRO

4. จากนั้นกดที่ เลือกเพื่อดำเนินการ แล้วเลือก สร้างเอกสาร GIRO (MCL) หรือ GIRO (PRS) เพื่อนำส่ง

หมายเหตุสำคัญ:

  • GIRO (MCL) ใช้สำหรับการโอนต่างธนาคาร และ GIRO (PRS) ใช้สำหรับการโอนไปที่บัญชีของธนาคาร TMB

  • วันจ่ายเงิน (Value Date) คือวันที่ธนาคารจะดำเนินการจ่ายเงิน

  • ห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์ GIRO ที่สร้างเสร็จแล้ว การเปลี่ยนชื่อไฟล์อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดขณะอัปโหลดไฟล์เข้าไปในระบบของธนาคารได้

Did this answer your question?