1. ไปที่ ข้อมูลบริษัท

2. จากนั้นกดที่แถบ ข้อมูลการทำบัญชีเงินเดือน

3. เลื่อนลงมาตรงส่วนของ ประวัติบัญชีเงินเดือน จากนั้นกดที่ สร้างรูปแบบเอกสารเป็น Excel หรือสร้างรูปแบบเอกสารจ่ายผ่านธนาคาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการดูรายงานด้วยไฟล์แบบไหน

Did this answer your question?