1. กดที่ไอค่อนรูปตึกด้านมุมบนขวาของหน้าจอ จากนั้นกดที่ ดูสาขาทั้งหมด

2. กดที่ปุ่ม Create new company/branch

3.ใส่ข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน

4. จากน้นกด SAVE

Did this answer your question?