1. ไปที่ ข้อมูลบริษัท

2. กดที่แถบ หมวดหมู่

3. กดเครื่องหมายลูกศรชี้ลงตรง แผนกของบริษัท แล้วกดที่ปุ่ม สร้าง

4. ใส่ชื่อแผนกที่ต้องการลงไป

5. จากนั้นกด สร้าง

Did this answer your question?