1. รายการบัญชีเงินเดือนแบบรายเดือน/เดือนละ 2 ครั้งนั้นมีไว้สำหรับบริษัทที่มีการทำบัญชีเงินเดือนเดือนละครั้ง หรือเดือนละ 2ครั้ง

บัญชีเงินเดือนแบบรายเดือน/เดือนละ 2 ครั้งนั้นสามารถใช้ทำบัญชีเงินเดือนได้เดือนละ 1 หรือ 2 ครั้งตามที่ได้เลือกไว้

2. รายการบัญชีเงินเดือนเฉพาะกิจ มีไว้สำหรับการทำบัญชีเงินเดือนที่ต้องการแยกออกมาจากบัญชีเงินเดือนหลัก เนื่องมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่ปกติ เช่น พนักงานลาออก/ถูกไล่ออกกลางเดือน หรือการลืมจ่ายเงินเดือนพนักงาน

คุณสามารถทำบัญชีเงินเดือนเฉพาะกิจได้หลายครั้งใน 1 เดือน แต่จะสามารถมีบัญชีเงินเดือนเฉพาะกิจที่อยู่ในสถานะเปิดได้เพียง 1 อันในเวลานั้นๆ คุณจำเป็นต้องอนุมัติ/ลบบัญชีเงินเดือนเฉพาะกิจที่มีอยู่เสียก่อน ก่อนที่จะสร้างบัญชีเงินเดือนเฉพาะกิจอันใหม่

Did this answer your question?