เพิ่ม/กำหนดรายการจ่าย

1. ไปที่ ข้อมูลพนักงาน

2. ค้นหาพนักงานที่ต้องการกำหนดประเภทการลา จากนั้นเลือก ข้อมูลบัญชีเงินเดือน และกดที่ ต่อไป

3. เลื่อนลงมาจนเห็นในส่วนของ รายการจ่ายเงิน กดที่ เพิ่ม เพื่อกำหนดรายการจ่ายให้พนักงาน

4. กดเลือกหรือแก้ไขข้อมูลที่จำเป็น

5. จากนั้นกด SAVE

6. คุณสามารถแก้ไขจำนวนเงินได้ในช่องจำนวนรายการจ่ายเงิน สำหรับรายการจ่ายแบบจำนวนเงินคงที่หรือจำนวนเงินตามที่กำหนดไว้


ลบรายการจ่าย

1. สำหรับการลบรายการจ่ายออกจากรายการจ่ายเงินของพนักงานนั้น สามารถทำได้เพียงแค่ติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ารายการจ่ายที่ต้องการลบ

2. จากนั้นกดที่ปุ่ม ลบ

Did this answer your question?