1. ไปที่ ดูโปรไฟล์ของคุณ

2. กดที่แถบ การเบิกจ่าย

3. ในแถบการเบิกจ่าย กดลูกศรชี้ลงด้านมุมขวาตรงส่วนของ ใบแจ้งการเบิกจ่าย

4. กดที่ปุ่ม สร้าง ข้างๆ ลูกศรที่ชี้ลง

5. กรอกข้อมูลที่จำเป็นลงไปในใบแจ้งการเบิกจ่าย

หมายเหตุ

 • รายการ: ชื่อหัวข้อใบแจ้งการเบิกจ่าย

 • กดเลือก “ไม่แสดงรายการเบิกจ่ายในบัญชีเงินเดือน” หากไม่ต้องการรวมการเบิกจ่ายนี้เข้าไปในบัญชีเงินเดือนหมายเหตุ: สถานะของใบแจ้งการเบิกจ่ายจะเปลี่ยนเป็น ดำเนินการ อัตโนมัติ

 • วันที่: วันที่สร้างใบแจ้งการเบิกจ่าย

 • ไฟล์แนบ: อัปโหลดไฟล์แนบสำหรับบใบแจ้งนี้ (ไม่จำเป็น)

 • คำอธิบาย: ใส่คำอธิบายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายนี

 • การอ้างอิงและรหัส: ใส่การอ้างอิงหรือรหัส (ไม่จำเป็น)

 • ประเภทการเบิกจ่าย: เลือกประเภทการเบิกจ่ายที่ได้ถูกกำหนดให้กับพนักงานแล้ว

 • สกุลเงิน: เลือกสกุลเงินที่ต้องการได้รับจากการเบิกจ่ายนี้ โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นสกุลเงินที่บริษัทตั้งค่าไว้

 • ภาษี: ตัวเลือกเกี่ยวกับภาษีของการเบิกจ่ายนี้

 • จำนวนเงิน: จำนวนเงินที่ต้องการเบิกจ่าย

 • อัตรา: จะแสดงขึ้นมาหากเลือกสกุลเงินที่แตกต่างไปจากสกุลเงินที่บริษัทตั้งค่าไว้

 • ภาษี%: จะแสดงขึ้นมาหากเลือก ‘รวมภาษี’

 • จำนวนเงินสุทธิ: จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับการคำนวณแล้ว (หากมีการตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยน จะเป็นจำนวนเงินที่คำนวณเรียบร้อยแล้ว)

คุณสามารถกดที่ปุ่ม เพิ่มเติม ได้ หากต้องการสร้างการเบิกจ่ายหลายอันในใบแจ้ง 1 ใบ

6. เมื่อเสร็จเรียบร้อย ให้กดที่ สร้าง

7. คุณจะเห็นตารางใบแจ้งการเบิกจ่ายของคุณ โดยที่คุณสามารถส่งขออนุมัติได้ด้วยการกดที่ปุ่ม เลือกเพื่อดำเนินการ จากนั้นเลือก นำส่งเพื่อขออนุมัติ

Did this answer your question?