1. เข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ

2. แตะที่ไอคอน Time Attendance

3. จากนั้นแตะที่ไอคอน Staff ค้นหาพนักงานที่คุณต้องการลงทะเบียนให้

4. กดไอคอนรูปกล้องสีแดงเพื่อเปิดใช้งานกล้องบนมือถือ

6. เมื่อได้ภาพที่ชัดเจนของใบหน้าพนักงานแล้ว กดที่ไอคอนวงกลมสีขาวเพื่อถ่ายรูป

7. เมื่อถ่ายภาพเรียบร้อยแล้ว แตะที่ Submit เพื่อลงทะเบียนรูปภาพ

Did this answer your question?