1. ไปที่ ข้อมูลบริษัท


2. จากนั้นไปที่หน้า รายละเอียดข้อมูลเวลาทำงาน

3. เลื่อนลงไปตรงส่วนของ การอนุมัติการให้สิทธิ์เข้าถึงของพนักงาน

4. กดที่ปุ่ม เลือกเพื่อดำเนินการ แล้วเลือก อนุมัติ เพื่ออนุมัติคำขอการใช้งานระบบจดจำใบหน้าของพนักงาน

Did this answer your question?