1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ได้รับอนุญาตให้ “จัดการการเบิกจ่าย/อนุมัติการเบิกจ่ายของพนักงาน” เพื่อที่จะสามารถเข้าไปอนุมัติการเบิกจ่ายได้ หรือ “แนะนำการเบิกจ่ายของพนักงาน” เพื่อที่จะสามารถเข้าไปแนะนำการเบิกจ่ายได้

2. ไปที่ ข้อมูลบริษัท

3. เลือกแถบ ข้อมูลการเบิกจ่าย

4. กดที่ลูกศรชี้ลงตรงมุมขวาของ การเบิกจ่ายที่รอการอนุมัติ

5. กดที่ เลือกเพื่อดำเนินการ ตรงใบแจ้งการเบิกจ่ายที่ต้องการอนุมัติหรือแนะนำในตารางด้านล่าง จากนั้นกดที่ปุ่ม อนุมัติ

6.ใส่หมายเหตุการอนุมัติหากมี แล้วกด บันทึก เพื่อยืนยันการอนุมัติ

หมายเหตุ:

  • คุณสามารถอนุมัติหรือแนะนำการเบิกจ่ายจากแถบ การเบิกจ่าย ในโปรไฟล์ของคุณเองได้เช่นกัน

Did this answer your question?