สำหรับยื่นประกันสังคมแบบออนไลน์ผ่านระบบของประกันสังคม สามารถดูวิธีการได้ตามด้านล่างนี้:

1. เข้าสู่เว็บไซต์ของประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news/

2. กดที่ เข้าสู่ระบบ

3. จากนั้นกดที่ไอค่อนรูปบ้านด้านบนซ้ายของหน้าจอ

4. กดเลือก สถานประกอบการ

5. จากนั้นกดเพื่อ เข้าสู่ระบบ

6. กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จากนั้นกด ตกลง

7. เลือก ส่งเงินสมทบแบบแยกยื่น จากนั้นกด ตกลง

8. ตรวจสอบข้อมูล จากนั้นเลือก ดำเนินการต่อ

9. ตรวจสอบรายละเอียดการส่งเงินสมทบ จากนั้นเลือก แนบไฟล์ แล้วกด ดำเนินการต่อ

10. เลือกประเภทไฟล์ จากนั้นกดที่ Choose file เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการนำส่ง จากนั้นกด ดำเนินการแนบไฟล์

11. ตรวจสอบรายการและจำนวนเงินที่นำส่ง และตรวจสอบรายละเอียดผู้ประกันตนด้วยการกดที่ปุ่ม ดูรายละเอียผู้ประกันตน ด้านขวามือ หากถูกต้องแล้ว ให้กด ยืนยันการส่งข้อมูล

12. เมื่อนำส่งข้อมูลสำเร็จ ให้กดที่ ชำระเงิน

13. เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ สามารถเลือกได้แบบที่ชำระด้วยเงินสดหรือเช็คผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร และชำระแบบ E-Payment จากนั้นกดที่ ดำเนินการต่อ เพื่อไปที่ระบบของธนาคารและชำระเงิน

สำหรับวิธีการตรวจสอบสถานะในการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมสามารถทำได้ ดังนี้

1. กดเลือกหัวข้อ ตรวจสอบสถานะในการทำธุรกรรม

2. กรอกข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ เลือกไฟล์ สปส 1-10 จากนั้นกด ค้นหา

3. กดไอค่อนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์สปส 1-10

4. จะได้รับไฟล์ 2 โฟลเดอร์ สำหรับแบบฟอร์ม 2 ส่วน

5. ส่วนที่หนึ่งแสดงรายการเงินสมทบ

6. ส่วนที่ 2 แสดงรายละเอียดผู้ประกันตน

สำหรับข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นเงินสมทบประกันสังคมแบบออนไลน์ สามารถดูได้ในคู่มือด้านล่างนี้

SSF User Manual.pdf

Did this answer your question?