วิธีการอนุมัติลาให้กับพนักงาน:

1. ไปที่ จัดการบริษัท (Manage Company) ซึ่งอยู่บริเวณด้านซ้ายมือ.

2. ไปที่ แท็ป การลาหยุด (Leave tab)

3. เลื่อนลงไปที่ การยื่นลาที่กำลังรอการอนุมัติ จากนั้น ติ๊ก ชื่อของพนักงานที่ต้องการจะอนุมัติ

4. ไปที่สัญลักษณ์ จุด 3 จุด ซึ่งอยู่ที่มุมด้านขวามือ จากนั้น คลิ๊กที่ ปุ่มนี้ เพื่อดำเนินการอนุมัติ

5. สำหรับทางเลือก, คุณอาจไปที่ แดชบอร์ด จากนั้น เลื่อนลงไปที่ การลาที่กำลังรอการอนุมัติ เพื่อการอนุมัติของคุณที่ง่ายขึ้น

ข้อควรรู้:

  • เฉพาะการลาที่ "กำลังรอการอนุมัติ" และ “กำลังรอการอนุมัติขั้นต้น” เท่านั้น ที่จะปรากฎบนรายการ "พนักงานที่กำลังรอการอนุมัติ"

  • พนักงานที่มีหน้าที่กดอนุมัติการลาขั้นต้น และ พนักงานที่มีหน้าที่กดอนุมัติการลาลำดับสุดท้าย สามารถแก้ไขการยื่นขออนุมัติลาของพนักงานได้

  • พนักงานที่ได้รับหน้าที่ให้ดูแล โมดูลการลา สามารถแก้ไขการยื่นขออนุมัติลาให้กับพนักงานได้ทั้งหมด

Did this answer your question?