การสร้างเอกสารรายละเอียดการทำงานจากข้อมูลการลงเวลาที่มี

1. ไปที่ จัดการบริษัท

2. ไปที่ แท็ป การจัดการเวลาทำงาน

3. เลื่อนลงไปที่ การบันทึกรายละเอียดการทำงาน จากนั้น คลิ๊ก สร้างรายละเอียดการทำงาน

4. ในหน้าต่างที่ปรากฎขึ้น ให้ระบุช่วงวันและเวลาที่สิ้นสุด จากนั้น คลิ๊ก สร้างรายละเอียดการทำงาน

[ข้อควรจำ: สำหรับพนักงานที่มีกะการทำงานแบบเปลี่ยนแปลงได้ ให้ตรวจสอบว่าช่วงเวลาที่เซ็ทไว้นั้น ถูกต้องตามจำนวนวันที่ทำงานที่ได้ระบุไว้ในกะการทำงาน]

5. HReasily จะจัดเตรียมเอกสารรายละเอียดการทำงาน บนพื้นฐานของข้อมูลช่วงเวลาการทำงานที่ได้ระบุไว้

Did this answer your question?