การสร้างและอัพเดทรายละเอียดการทำงานของคุณ

1. ไปที่ "จัดการบริษัท" (Manage Company)

2.ไปที่แท็ป "การจัดการเวลาทำงาน" (Time Attendance Info)

3. เลื่อนลงไปที่ การสร้างรายละเอียดการทำงาน จากนั้น เลือกที่คำว่า เลือกเพื่อดำเนินการ และ จัดการ

4. ในหน้าการสร้างรายละเอียดการทำงาน, คุณสามารถฟิลเตอร์ไปที่หน้ารายละเอียดการทำงานเพื่อดูรายละเอียด การทำงานล่วงเวลา การมาทำงานสาย และ การทำงานในเวลาของพนักงานได้

5. เพื่อดูรายะเอียดย่อยลงไป, ให้คลิ๊กไปที่คำว่า "เลือกเพื่อดำเนินการ" (ACTIONS) และ "ดู" (View)

6. เพื่อแก้ไขรายละเอียดการการจ่าย/การหักเงิน ให้ไปที่ "เลือกเพื่อดำเนินการ" (ACTIONS) และ "อัพเดท" (Update)

7. ในหน้าอัพเดท, คุณสามารถแก้ไขรายการจ่าย/รายการหัก จากนั้น ให้เลือกว่าต้องการนำรายการใดบ้างเพื่อนำไปคำนวณจ่ายในตารางเงินเดือน

8. ทันทีที่เสร็จสมบูรณ์, คุณสามารถส่งรายละเอียดการทำงาที่สร้างขึ้นมานั้นเพื่อยื่นขออนุมัติได้เลย

ข้อควรจำที่สำคัญ:

  • ทันทีที่รายละเอียดการทำงานที่สร้างขึ้นมานั้น คลิ๊ก "ยื่นเพื่อขออนุมัติ" ไปแล้ว ผู้ใช้จะต้อง คลิ๊กคำว่า "อนุมัติ"

  • รายละเอียดการทำงานที่สร้างขึ้นมานั้นจะต้องถูกอนุมัติในช่วงเวลาเดียวกันกับการรันเงินเดือน เพื่อให้ข้อมูลมีการซิ้งค์ไปที่ตารางเงินเดือน

  • ผู้ใช้ต้องคลิ๊ก คำว่า "อนุมัติแบบกลุ่ม" ข้อมูลจึงจะมีการถูกซิ้งค์ไปที่ตารางเงินเดือน

คำแนะนำสุดท้าย คุณสามารถไปดูที่: Syncing time attendance with payroll

Did this answer your question?