เพื่อดำเนินการซิ้งค์ การทำงานล่วงเวลา การมาทำงานสาย และ การทำงานในเวลาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเพื่อดำเนินการจ่ายหรือการหัก ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้:

1. ที่ตารางเงินเดือน ให้คลิ๊ก คำว่า "เชื่อมต่อข้อมูเวลาการทำงาน" ที่มุมขวามือด้านบน

2. รอเพื่อให้ระบบ โหลด ซักครู่

3. ทันที่โหลดเสร็จ การทำงานล่วงเวลา การมาทำงานสาย และ การทำงานในเวลาที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ก็จะมีการคำนวณไปที่ตารางเงินเดือน


ข้อควรจำที่สำคัญ:

  • รายละเอียดการลงเวลาการทำงาน ต้องถูกอนุมัติในช่วงเวลาเดียวกันกับการรันเงินเดือน

  • ผู้ใช้ต้องคลิ๊ก เอกสารรายละเอียดการทำงานเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลจึงจะถูกเชื่อมต่อไปที่ตารางเงินเดือน

Did this answer your question?