1.ไปที่หน้า ลืมรหัสผ่าน

2.กรอกอีเมลของคุณ และกด Email New Password

3.จากนั้นระบบจะส่งอีเมลพร้อมกับลิ้งก์สำหรับการตั้งรหัสผ่านใหม่ไปที่อีเมลของคุณ

4.เปิดอีเมล และกดที่คำว่า RESET PASSWORD

5.ระบบจะพาคุณไปที่หน้าเว็บไซต์สำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ ในหน้านี้ให้คุณกรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ และกด Save

6.หลังจากกด Save แล้ว ระบบจะพาคุณไปที่หน้าเว็บไซต์สำหรับเข้าสู่ระบบ และจะมีข้อความขึ้นว่า คุณได้เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว (Your password is successfully changed)

ข้อควรระวัง:

ถ้าคุณใส่รหัสผิด 3 ครั้ง ให้รอจนครบ 15 นาทีก่อน จากนั้นจึงลองใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง หลังจากครบ 15 นาทีแล้วหากคุณใส่รหัสผ่านผิดอีก 3 ครั้ง คุณจำเป็นต้องกดลืมรหัสผ่านเพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่

Did this answer your question?