1. คลิก ที่ไอค่อน ดูโปรไฟล์ของคุณ (View your profile) ซึ่งอยู่บริเวณมุมขวามือด้านบน

2. คลิก แท็บข้อมูลการลา (Leave tab).

3. เลื่อนลงไปข้างล่างจนเห็นคำว่า "ปฏิทินการลา" จากนั้น คลิกที่ปุ่ม "ขอยื่นลา"

4. กรอกรายละเอียการขอลา จากนั้น คลิก "ยื่นลา"

ข้อควรรู้: เอกสารแนบเพื่อใช้ประกอบการลา อัพโหลดได้สูงสุด 25MB

ไฟล์ที่รองรับได้ มีดังนี้ : pdf, xlsx, txt, png, jpg, gif, jpeg, docx, csv, zip.

Did this answer your question?