1. ล็อคอินเข้า แอ็พมือถือ

2. กด คำว่า 'More'.

3. กดคำว่า "Time Attendance"

4. กดคำว่า "Kiosk Timing"

5. ถ่ายรูปใบหน้าของคุณบนหน้าจอโดยใช้ ปุ่มด้านล่าง จากนั้นแอ็พจะจับคู่ใบหน้าของคุณกับฐานข้อมูล

6. จากนั้น จะมีการแจ้งจะปรากฎ คำว่า "การลงเวลาเข้า-ออกงาน" สำเร็จ

Note:

ข้อควรรู้: พนักงานไม่ต้องบันทึกเวลาขาเข้า และ ขาออก ในช่วงเวลาพักหนึ่งชัวโมงตามกะการทำงานที่พนักงานได้กำลังทำงานอยู่นั้น

Did this answer your question?