Редакція від 29 травня 2020 року

I. Загальні Положення

 1. Ці Умови та правила використання та її Додатки (надалі разом – «Умови») визначають порядок, умови та правила користування Вами (надалі «Ви») онлайн-платформою HUMAN.

 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Х'ЮМАН» створило онлайн-платформу HUMAN, яка поєднує декілька функціональних площадок, що дозволяє особам, які зареєструвалися на платформі здійснювати певний функціонал, наданий онлайн-платформою та відповідними її частинами - функціональними площадками (надалі – «Платформа»). Доступ до Платформи здійснюється через веб-сайт [id.human.ua], доступ до Функціональних Площадок може здійснюватися через веб-сайт Платформи.

 3. Будь ласка, прочитайте дуже уважно ці Умови разом з її Додатками перед тим, як прийняти їх положення.

 4. Здійснивши реєстрацію на Платформі шляхом надання необхідної для реєстрації інформації, у тому числі персональної, та вираження своєї згоди з умовами та положеннями запропонованих до Вашого обов'язкового ознайомлення документів, зазначених далі в реченні, підтверджуючи її встановленням позначки «галочка» та натискання кнопки «Зареєструватися», Ви підтверджуєте, що Ви прочитали ці Умови, її Додатки, а саме Ліцензійний публічний договір, Політику Конфіденційності, Політику Файлів Кукі (Cookie) та прийняли їх положення. Здійснюючи такі дії.

 5. Якщо Ви в будь-який момент не погоджуєтесь з цими Умовами, в такому випадку Ви не маєте права користуватися Платформою та негайно маєте залишити Платформу та видалити свій Акаунт.

II. Визначення та Терміни

 • Умови - має значення, вказане у Пункті 1 Розділу I «Загальні Положення».

 • Ви - сторона умов; фізична особа, що досягла 18 повних років, або Школа, як юридична особа, що представлена Директором, який діє на підставі Закону України «Про освіту» та Статуту, або іншою компетентною особою, яка розглядається, як така, що прийняла її положення та пройшла необхідні процеси реєстрації Акаунту.

 • Платформа - сукупність пов'язаних між собою електронної (цифрової) інформації, спеціалізованого програмного забезпечення, прикладних програм, виражених у вихідному та/або об’єктному кодах серверної частини (бек-енд), клієнтської частини (фронт-енд) та інших програмних частин, дизайну, графічних елементів, текстів, описів, схем, баз даних, комп'ютерних програм, що разом утворюють онлайн-платформу під назвою «Human», доступ та використання якої може здійснюватися лише на умовах, визначених ТОВ “Х'ЮМАН”- власником авторських та майнових прав, за допомогою веб-сайту Платформи [id.human.ua].

 • Користування Платформою - усвідомлене та вільне волевиявлення Користувача, що проявляється у використанні технічних можливостей та Послуг Платформи, не заборонених цими Умовами.

 • Послуги - має значення, вказане у Пункті 1 Розділу I «Загальні Положення».

 • Акаунт - обліковий запис, доступ до якого реалізується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу, а саме Логіна і Пароля; дозволяє створювати нову Онлайн-Школу, приєднуватись як Користувач до існуючої функціональної площадки та вести в ній діяльність, передбачену умовами та цілями Платформи.

 • Реєстрація - процес реєстрації на (приєднання до) Платформі Користувачів, який детально прописаний для в Розділі IV «Реєстрація Акаунту».

 • Логін - електронна пошта, що була використана під час реєстрації Акаунту і використовується для ідентифікації та авторизації Користувача на Платформі.

 • Пароль - послідовність символів, яка є відомою Користувачеві та зберігається на Платформі у зашифрованому вигляді і використовується для ідентифікації Користувача та авторизації на Платформі.

 • Підключення - процес прив’язки Акаунту до відповідного Профілю Користувача за допомогою Коду, який детально прописаний в Розділі VI «Підключення Користувачів».

 • Школа - існуючий та офіційно зареєстрований освітній заклад, для якого освітня діяльність є основним видом діяльності та який здійснює освітню та виховну діяльність в рамках та за програмою, визначеною Міністерством освіти та науки України й іншими органами управління в сфері освіти.

 • Директор - керівник закладу освіти, який призначається безпосередньо засновником закладу освіти та здійснює безпосереднє управління закладом; виступає його представником у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.

 • Користувач - особа, яка пройшла процес реєстрації Акаунту. Після Підключення Профілю Користувач потрапляє до однієї з категорій зазначених в Пункті 3 Розділу VI «Підключення Користувачів».

 • Вчитель - фізична особа, що здійснює педагогічну діяльність у відповідному закладі середньої освіти згідно з усіма вимогами законодавства України, є відповідним її професійній діяльності у визначеному закладі освіти Користувачем Онлайн-Школи.

 • Адміністратор - працівник або працівники Школи, що були визначені та призначені Директором Школи або іншою компетентною особою як відповідальні за адміністрування відповідної Онлайн-Школи на Платформі.

 • Згода на Передачу Даних - має значення, вказане у Параграфі 3 Пункту 6 Розділу VI «Підключення Користувачів».

 • Один з Батьків або Законний Представник - фізична особа, яка відповідно до законодавства України визнається як така та має нести відповідні, встановлені законодавством обов’язки, щодо виховання та забезпечення дитини. Законним Представником може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим законодавством України, та має офіційний статус законного представника дитини, зокрема один з її батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників. Цей термін не позбавляє всіх батьків або Законних Представників Дитини їхніх прав та обов'язків щодо своєї Дитини на Платформі, радше за все, цей термін встановлює мінімальні вимоги згоди Одного з Батьків або Законного Представника, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

 • Учень (може вживатися термін «Дитина») - фізична особа, яка навчається та виховується в закладі середньої освіти; є відповідним Користувачем Онлайн-Школи.

 • Дієздатність - це здатність особи своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

 • Онлайн-Школа - спеціально створений інтерфейс на Платформі, що за своєю структурою та організацією схожий на існуючий заклад освіти, з метою покращення співпраці між педагогічним складом, учнями та батьками учнів; надання додаткових можливостей обміну інформацією та коментування; надання доступу до інформації пов’язаної з навчальним процесом.

 • Дитина - фізична особа, яка не досягла 18 повних років та має неповну або часткову дієздатність; термін, що може вживатися в цих Умовах для позначення Учня та відповідає визначенням таких Користувачів. Для фізичних осіб, молодше 18 років, які не є Вашою біологічною дитиною, але є особою, щодо якої Ви є усиновлювачем, опікуном чи піклувальник та маєте нести відповідні, встановлені законодавством обов’язки щодо виховання та забезпечення дитини, теж використовується термін «Дитина».

 • Профіль - створений Адміністратором обліковий запис всередині Онлайн-Школи, до якого підключається Користувач за допомогою Коду.

 • Код - унікальний та особистий набір знаків (код), який автоматично генерується при створенні Адміністратором Профілю та за допомогою якого відбувається підключення Користувача до відповідного Профілю, створеного Адміністратором Онлайн Школи.

 • Навчальний Рік - період, що позначає річний цикл навчального процесу в Школі, початок і кінець якого встановлює Міністерство освіти і науки України.

 • Користувацький Контент - має значення, вказане у Пункті 10 Розділу VII «Користування Платформою».

III. Роль Платформи

 1. Платформа є онлайн платформою, на якій Користувачі можуть реалізовувати та впроваджувати окремі проєкти, діяльність та/або її окремі аспекти, пов'язані з процесом навчання та виховання в Школі, не замінюючи, але доповнюючи його в рамках, що не суперечать чинному законодавству України. Платформа є онлайн-системою, яка забезпечує обмін інформацією між її Користувачами відповідно до технічних можливостей Платформи. ТОВ "Х'ЮМАН" надає Вам можливість користуватися такими Послугами в залежності від Вашої категорії на Платформі: створювати Онлайн-Школи; зареєструвати різні категорії Користувачів; вносити/змінювати/бачити/коментувати інформацію, пов'язану з навчальним процесом, таку як, але не обмежуючи: класи, курси та їхній зміст, розклад, відвідуваність, оцінки, домашнє завдання, коментарі до них та іншу інформацію, пов'язану з навчальним процесом; мати доступ, бачити, гортати, доповнювати, коментувати «фід» (стрічку новин) та будь-де в разі, якщо це дозволено технічними можливостями Платформи; наповнювати Платформу контентом; спілкуватися з іншими Користувачами Платформи; отримувати статистику з введених Користувачами даних; та інше. Оскільки Платформа постійно розвивається та покращується, ми залишаємо за собою право змінювати набір Послуг, що пропонується Платформою. Найбільш актуальну інформацію щодо всіх пропонованих Послуг Ви можете знайти на Платформі.

 2. ТОВ "Х'ЮМАН" має можливість аналізувати інформацію, яка надається Користувачами Платформі, таку як: відвідуваність та оцінки Учнів, відгуки учнів про уроки та надавати статистику отриману в ході своїх досліджень, на Платформі Користувачу або Користувачам, або в публічний доступ виключно за Вашим запитом та погодженням.

 3. ТОВ "Х'ЮМАН" буде робити все належне для того, щоб робота Платформи відповідала умовам, описам та інструкціям, опублікованим ТОВ "Х'ЮМАН", та щоб Користувачі могли повною мірою користуватися Послугами Платформи, її технічними можливостями 24 години на добу із забезпеченням необхідного рівня безпеки доступу, але не може гарантувати, що Платформа буде завжди доступна в мережі та/або працювати без перешкод/перебоїв через можливість проблем технічного характеру, перебоїв та перерв у наданні послуг постачальниками та іншими третіми особами, проблем з сервером/серверами, та іншими умовами, які неможливо розумно передбачити. ТОВ "Х'ЮМАН" зобов'язується робити все можливе для усунення та вирішення можливих проблем та перешкод для повноцінного функціонування Платформи у розумні сроки.

 4. Використовуючи Платформу та приймаючи ці Умови, Ви визнаєте, що ТОВ "Х'ЮМАН" не є учасником відносин між Користувачами, не контролює поведінку Користувачів Платформи та не має будь-якого відношення до жодного навчального процесу на Платформі та його складових.

 5. Ви визнаєте та приймаєте те, що ТОВ "Х'ЮМАН" не контролює достовірності, правдивості чи законності будь-якого Користувацького Контенту на Платформі. Будучи інформаційним посередником для Користувачів, ТОВ "Х'ЮМАН" має обмежену роль із забезпечення доступу до Платформи та забезпеченням можливості обміну інформацією в межах Послуг та технічних можливостей Платформи. Користувачі, або, у випадку Дітей, їхні Батьки або Законні Представники є повністю відповідальними за свої дії та/або дії своїх Дітей.

IV. Реєстрація Акаунту

 1. Для того щоб підключити Профіль до Акаунту Користувача або створити Онлайн-Школу, Вам треба спочатку створити Акаунт. Ви приймаєте ці Умови в момент створення Акаунту.

 2. У момент створення Акаунту Ви маєте ввести потрібну для реєстрації інформацію, яка має відповідати дійсності, а саме: ім'я, прізвище, електронну пошту та запропонований вами Пароль, та прочитати і прийняти Ліцензійний публічний договір, Угоду та інші Додатки заповнивши бокс галочкою і натиснути кнопку «Зареєструватися».

 3. Діти не мають права реєструвати Акаунт. Натомість Один з Батьків або Законний Представник Дитини має зареєструвати Акаунт замість Дитини.

V. Створення та Видалення Онлайн-Школи

 1. Онлайн-Школа може бути створена тільки Директором або іншим працівником відповідної Школи, який має належні повноваження для створення відповідної Онлайн-Школи на Платформі. Після створення Онлайн-Школи особа, що створила Онлайн-Школу, стає Адміністратором такої Онлайн-Школи на Платформі.

 2. При створенні Онлайн-Школи Ви маєте перевірити, чи така реєстрація не суперечить Вашим зобов'язаннями перед третіми сторонами або не спричиняє будь-які інші конфлікти інтересів, включаючи, але не обмежуючись, правовими конфліктами з чинним законодавством та/або інших нормативно-правових документів, які мають на Вас пряму дію. ТОВ "Х'ЮМАН" не несе відповідальність за недотримання Ваших зобов'язань перед третіми сторонами.

 3. ТОВ "Х'ЮМАН" має право запитувати відповідне підтвердження у особи, яка створює Онлайн-Школу, та залишає за собою право в будь-який час відмовити в реєстрації, якщо ТОВ "Х'ЮМАН" буде вважати, що особа, яка створює Онлайн-Школу не надала належних підтверджень своїх повноважень. Також в будь-який час після створення Онлайн-Школи на Платформі ТОВ "Х'ЮМАН" має право видалити Онлайн-Школу з Платформи, якщо вважатиме, що ця Онлайн-Школа не була створена особою, яка мала на це відповідні повноваження.

 4. Створюючи Онлайн-Школу, Директор або інший компетентний працівник відповідної Школи надає згоду на використання назви Школи та внутрішньої структури Школи, включаючи, але не обмежуючись, спеціалізацію Школи, кількість класів, предмети, розклад та інше необхідне для створення та доповнення Онлайн-Школи.

 5. Якщо Користувач, що створював Онлайн-Школу, видалить свій Акаунт, Онлайн-Школа не буде видалена з Платформи. Онлайн-Школа може бути видалена тільки за письмовим клопотанням Директором або іншою особою, що має повноваження на такі дії від імені відповідної Школи. ТОВ "Х'ЮМАН" розгляне таке клопотання протягом 30 (тридцяти) днів з моменту його отримання. ТОВ "Х'ЮМАН" залишає за собою право відмовити у видалені Онлайн-Школи, якщо вважає, що особа, яка звернулась з таким клопотанням, не має достатньо компетенції. Будь ласка, зверніться до ТОВ "Х'ЮМАН", написавши листа на support@human.ua для додаткових деталей такого процесу.

VI. Підключення Користувачів

 1. Для того щоб Користувач підключився до свого Профілю, Користувач має створити Акаунт та ввести Код, наданий Користувачу Адміністратором Школи, який у свою чергу з Вашою попередньою письмовою згодою ввів Ваші персональні дані на Платформу та створив Профіль Користувача.

 2. У кожній Онлайн-Школі є декілька категорій Користувачів, приналежність до яких встановлюється в процесі створення та структурування Онлайн-Школи, що включає створення Профілів, які закріплюють за кожним Користувачем такі категорії, що визначаються ролями, які вони виконують:

 • Учень;

 • Вчитель;

 • Адміністратор.

Кожне з визначень, описаних в категоріях, зазначених вище, відповідає визначенням, вказаним в Розділі «Визначення і Терміни» цієї умов.

3. Кожен підключений Користувач Онлайн-Школи має належати до категорії, що має відповідати його реальному статусу. Залежно від ролі такого Користувача він/вона мають різні права та обов'язки, доступні Послуги та технічні можливості на Платформі.

4. Якщо через обставини в реальному житті роль Користувача Онлайн-Школи змінюється або більше не підходить під опис однієї з ролей, такий Користувач має повідомити про це Адміністратора Онлайн-Школи не пізніше 7 (семи) календарних днів після такої зміни. Позбавлення будь-якої ролі не призводить до втрати Акаунту.

5. У кожної категорії Користувачів процес підключення Акаунту відбувається по різному та має відповідати цим Умовам.

6. Адміністратор.

 • Адміністратор може бути особою, що зареєструвала Школу, та/або іншим працівником відповідної Школи. Зареєструвавши Акаунт на Платформі за згодою Директора Школи або іншої компетентної особи, Адміністратор доповнює Онлайн-Школу згідно з наданими можливостями, встановлює та вводить необхідні дані про її структуру, предмети викладання, організаційну форму, керівників, педагогічний склад, кількість та склад класів та інші дії дозволені технічними можливостями Платформи та в межах Послуг Платформи. Водночас декілька працівників школи можуть бути Адміністраторами, якщо відповідають цим умовам та мають згоду Директора або іншої компетентної особи. Кількість Адміністраторів відповідної Школи не обмежена.

 • Адміністратор має обов'язок отримати попередню письмову згоду на передачу персональних даних майбутніх Користувачів ТОВ "Х'ЮМАН", всі відповідні рівні обробки персональних даних на Платформі, включаючи, але не обмежуючись, створенням та заповненням Адміністратором відповідного Профілю, заповнення Платформи персональними даними Користувачів відповідно до їх ролі та іншими обробками потрібними для отримання Послуг та використання технічних можливостей Платформи (надалі - «Згода на Передачу та Обробку Даних») від Вчителів, інших Адміністраторів, Батьків або Законних Представників Учнів на обробку їхніх персональних даних та їхній Дітей, які є Учнями відповідної школи. Згода на Передачу та Обробку Даних має бути надана Адміністратору щонайменше на період одного Навчального Року або до кінця терміну поточного Навчального Року та поновлена кожного Навчального Року. Ви можете надати Згоду на Передачу та Обробку Даних Адміністратору на будь-який термін, якщо це не суперечить чинному законодавству України, наприклад, Батьки можуть надати таку Згоду на весь термін навчання Учня.

 • Адміністратор не має права вносити будь-які персональні дані майбутніх Користувачів Онлайн-Школи без їхньої попередньої письмової Згоди на Передачу та Обробку Даних та відповідно надавати Код для підключення Профілю. Адміністратор повністю відповідальний за чинним законодавством України за передачу персональних даних ТОВ "Х'ЮМАН" та всі відповідні рівні обробки персональних даних на Платформі без відповідної Згоди на Передачу та Обробку Даних. ТОВ "Х'ЮМАН" не несе відповідальності за порушення або помилки, свідомо або випадково допущені Адміністратором при передачі персональних даних ТОВ "Х'ЮМАН" та всі можливі рівні обробки персональних даних на Платформі, що могли бути здійснені без відповідної Згоди на Передачу та Обробку Даних.

 • ТОВ "Х'ЮМАН" не має обов'язку перевіряти, чи була надана Згода на Передачу та Обробку Даних, хоча й залишає за собою право в будь-який момент затребувати оригінал, чи завірену нотаріусом копію, чи звичайну копію згоди на обробку персональних даних та Адміністратор має надати її протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту надання запиту.

 • Адміністратор може надавати Код для підключення Профілю тільки Вчителям їхній Код, Адміністраторам - лише їхній Код, Одному з Батьків або Законному Представнику Код їхньої Дитини, які є учасниками освітнього процесу у відповідній Школі. Адміністратор не має права надавати Код третім особам.

 • Адміністратор має переконатись, що Законний Представник є законним представником Дитини згідно із законодавством України. ТОВ "Х'ЮМАН" не несе відповідальності за порушення або помилки, свідомо або випадково допущені Адміністратором при визначені, чи є Законні Представники законними представникам Дитини.

7. Вчителі.

 • Зареєструвавши Акаунт та підключивши свій Профіль до Акаунту на Платформі за допомогою Коду, що був отриманий Вчителем від Адміністратора після надання Згоди на Передачу та Обробку Даних Адміністратору та виконання ним усіх необхідних додаткових супутніх дій, Вчитель завершує процес підключення до відповідної Онлайн-Школи на Платформі та отримує доступ до запропонованого Профілю.

8. Один з Батьків або Законний Представник.

 • Один з Батьків або Законний Представник є відповідальним за процес підключення своєї Дитини, який є Учнем відповідної Школи, тому, будь ласка, зверніть увагу на процес підключення Акаунту до Профілю Учня.

9. Учні.

 • Діти не мають права самотужки підключити Профіль до їхнього Акаунту. Натомість Батьки або Законний Представник, зареєструвавши Акаунт своєї Дитини та підключивши відповідний Профіль Учня до Акаунту за допомогою Коду, що був наданий Одному з Батьків або Законному Представнику Адміністратором після надання Згоди на Обробку та Передачу Даних Адміністратору та виконання ним усіх необхідних додаткових супутніх дій, один з Батьків або Законний Представник завершує процес підключення Учня до Онлайн-Школи.

 • ТОВ "Х'ЮМАН" не несе відповідальності за реєстрацію та підключення до Онлайн-Школи Дітей, яка була здійснена без відома та згоди Одного з Батьків або Законних Представників. ТОВ "Х'ЮМАН" не несе відповідальності за отримання персональних даних від особи, яка не мала права самостійно надавати їх, натомість Ви є цілком відповідальними за такі дії.

10. Кожний Користувач, а у випадку Дитини - його/її Батьки або Законні Представники, є повністю відповідальними за збереженість Коду Користувача. Код, наданий Адміністратором є необхідним та достатнім для підключення Профілю до Акаунту Користувача на Платформі. ТОВ "Х'ЮМАН" не несе відповідальності за дії та їх наслідки, вчиненні третіми особами, що у будь-який спосіб отримали Код будь-якого Користувача без провини ТОВ "Х'ЮМАН".

11. У разі виявлення помилки в заповнених Адміністратором даних при генерації Коду, Користувач або його Законний Представник має звернутися до Адміністратора та попросити виправити помилку або помилки. Адміністратор має протягом 30 (тридцяти) днів виправити помилки.

VII. Користування Платформою

 1. Користування Платформою, її Послугами та технічними можливостями завжди має відбуватися відповідно до цих Умов та чинного законодавства України.

 2. Користувач має право користуватись тільки своїм Акаунтом та тільки в межах цих Умов. Користувач не має права надавати в користування свій Акаунт будь-якій третій особі. Користувач не може купувати, продавати та дарувати свій Акаунт, а також пропонувати такі дії.

 3. Всі Користувачі мають право мати доступ, бачити, гортати, доповнювати, коментувати «фід» (стрічку новин); наповнювати Платформу контентом, який не заборонений цими Умовами та законодавством України; створювати «бесіди» та приймати в них участь, звертатися з відповідними питаннями та пропозиціями до ТОВ "Х'ЮМАН".

 4. У кожної категорії Користувачів різні можливості щодо користування Платформою, її Послугами та технічними можливостями, що мають відповідати цим Умовам.

 5. Права Користувача, що має відповідні повноваження на створення Онлайн-Школи:

 • створювати Онлайн-Школу;

 • бути автоматично призначеним Адміністратором такої Школи.

6. Права Адміністратора на Платформі:

 • вводити необхідні дані для Профілів Вчителів, Адміністраторів, Учнів в межах Онлайн-Школи на Платформі, створювати для кожного з них Код та надавати його майбутнім Користувачам;

 • створювати Профілі та закріплювати відповідні категорії за майбутніми Користувачами Онлайн-Школи;

 • розміщувати та поширювати на Платформі інформацію та повідомлення для Учнів;

 • встановлювати та вводити необхідні для Онлайн-Школи дані про її структуру, предмети викладання, організаційну форму, керівників, педагогічний склад, кількість та склад класів;

 • створювати класи та інші групи, встановлювати всі необхідні зв’язки, у тому числі між курсами та Учнями, що їх відвідують та Викладачами, що їх викладають, класами та педагогічними працівниками;

 • запрошувати та додавати Користувачів;

 • вносити необхідні зміни щодо ролі, віку та інших параметрів відповідних Користувачів;

7. Права Вчителя на Платформі:

 • розвивати здібності учнів, заохочувати їхню наукову та творчу активність, поширювати інтерес до власного предмету викладання.

 • розміщувати на Платформі результати освітнього процесу Учнів та інформацію про його перебіг;

 • розміщувати на Платформі інформацію про відвідуваність, оцінки, домашнє завдання;

 • надавати необхідні консультації Учням;

 • отримувати необхідну аналітику щодо курсів викладання Вчителя;

 • створювати, перегляди та доповнювати необхідну базу для кожного курсу викладання;

 • редагувати та доповнювати свій розклад;

 • підтримувати постійний зв’язок з Учнями класу, для якого Вчитель є класним керівником;

 • користуватися всіма іншими, наданими Платформою, функціями.

8. Права Одного з Батьків або Законного Представника на Платформі:

 • коментувати інформацію, пов’язану з процесом виховання та навчання в закладі освіти;

 • перегляди домашнє завдання, оцінки, відвідуваність, розклад, результати навчання своєї Дитини;

 • звертатися за роз’ясненнями до Вчителя;

 • звертатися з запитом про зміну даних Учня до Адміністратора та працівників Платформи;

 • звертатися до Платформи для отримання необхідної аналітики, пов’язаної з процесом здобуття освіти та виховання Учня;

 • мати доступ та користуватися всіма функціями доступних для них стрічок;

 • користуватися всіма іншими можливостями, наданими Платформою.

9. Права Учня на Платформі:

 • коментувати інформацію, пов’язану з процесом виховання та навчання в закладі освіти;

 • переглядати своє домашнє завдання, оцінки, розклад, відвідуваність, результати навчання;

 • виконувати необхідні завдання курсів та здійснювати визначену Вчителем діяльність з курсів;

 • брати участь в опитуваннях, вікторинах та інших заходах, що відбуваються на Платформі;

 • мати доступ та користуватися всіма функціями доступних Учневі стрічок;

 • звертатися за роз’ясненнями до Вчителя;

 • користуватися всіма іншими, наданими Платформою, функціями.

10. Діти можуть використовувати Профіль Користувача, створений Адміністратором, відповідно до наданої попередньої згоди Одного з Батьків або Законних Представників та під наглядом Одного із Батьків або Законного Представника. У випадку, якщо Ви дозволите Вашій Дитині використовувати Платформу, її Послуги та технічні можливості, Ви розумієте та погоджуєтесь, що Ви будете нести відповідальність за таке використання Вашою Дитиною в межах визначених чинним законодавством України.

11. ТОВ "Х'ЮМАН" надає Користувачу право в межах технічних можливостей Платформи надавати, завантажувати, публікувати або будь-яким іншим способом робити доступними для Платформи та Користувачів, текстові, фото-, аудіо-, відеоматеріали та будь-яку іншу інформацію, включаючи пов'язані з Послугами коментарі, відгуки, обмін ними між Користувачами (надалі - «Користувацький Контент»). Формат та предмет завантаження Користувацького Контенту буде визначений ТОВ "Х'ЮМАН".

12. Користувач погоджується не надавати Користувацький Контент, який заборонений цими Умовами та не відповідає законодавству України.

13. ТОВ "Х'ЮМАН" не надає гарантії, що весь Користувацький Контент буде опублікований на Платформі, ТОВ "Х'ЮМАН" залишає за собою право, але не зобов'язує себе, переглядати, моніторити або видаляти будь-який Користувацький Контент без повідомлення Користувача, в тому числі у випадках, якщо такий Користувацький Контент може порушувати або порушує права інтелектуальної власності третіх осіб та законодавство України.

14. Використовуючи або отримуючи доступ до Платформи або Послуг, Користувач погоджується, що ТОВ "Х'ЮМАН" може збирати і використовувати Користувацький Контент на Платформі та відповідну інформацію відповідно цих Умов. Користувач також визнає і погоджується, що така інформація про нього може бути використана ТОВ "Х'ЮМАН" відповідно цих Умов, Ліцензійного публічного договору та чинного законодавства України.

VIII. Заборонене Користування Платформою

 1. Усім Користувачам забороняються такі форми користування Платформою:

 • порушувати чинне законодавство України;

 • для будь-якої образливої, шахрайської та/або іншої незаконної діяльності;

 • для булінгу, приниження людської гідності і дій, що можуть трактуватися як такі;

 • для передачі, зберігання та/або публікації нелегальних матеріалів (включаючи матеріали, які можуть вважатися нецензурними);

 • користуватися Платформою в будь-яких комерційних цілях, якщо інше не встановлене цими Умовами;

 • видавати себе за іншу людину або свідомо розміщувати неправдиві дані;

 • порушувати права та норми охорони інтелектуальної власності згідно з цими Умовами та/або чинного законодавства України;

 • давати в користування свій Акаунт та/або Акаунт будь-якій іншій особі, якщо інше не встановлено цими Умовами, або без попередньої письмової згоди ТОВ "Х'ЮМАН";

 • чинити будь-які дії, що мають на меті отримання несанкціонованого доступу до Акаунту;

 • чинити будь-які дії, що мають на меті заволодіння конфіденційною інформацією проти волі Користувача;

 • запускати будь-які форми автовідповідача або «спам»;

 • запускати процеси «сканування» або «павутиння»;

 • розміщувати і поширювати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, яке може бути використане для злому комп'ютерних систем або містить в комп'ютерні віруси або інші компоненти, що прирівнюються до них;

 • розміщувати і поширювати контент візуального характеру для перегляду учнями, який має загальну безперервну тривалість більше 20 хвилин (для учнів 2-4 класів) та 30 хвилин (для учнів 5-12 класів).

 • будь-яким способом перешкоджати штатній роботі Платформи;

 • інші дії, які заборонені цими Умовами або такі, які не дозволені Платформою, її Послугами та технічними можливостями та є такими, які об'єктивно будуть суперечити цілям та предмету цієї умов.

IX. Вилучення або Видалення Профілю/Акаунту з Платформи

 1. Користувач може бути вилучений з Платформи на деякий час, що означає блокування можливості користування Платформою, або назавжди шляхом видалення його Акаунту.

 2. Вилучення Акаунту Користувача з Платформи на деякий час або назавжди можливе, якщо:

 • Користувач умисно надав недостовірну інформацію при реєстрації на Платформі;

 • Користувач неналежно користувався та/або користується Платформою, як зазначено в Розділі VIII «Заборонене Користування Платформою»;

 • Здійснення будь-яких інших порушень цих Умов та/або Ліцензійного публічного договору;

 • В будь-яких інших випадках, якщо ТОВ "Х'ЮМАН" вважає такі дії як потрібні та обгрунтовані.

3. Видалення Профіля Користувача можливе, якщо:

 • Школа припинила своє існування;

 • Школа відмовилась від користування Платформою;

 • Користувач неналежно користувався та/або користується Платформою, як зазначено в Розділі VIII «Заборонене Користування Платформою»;

 • Персональні дані Користувача були незаконно передані ТОВ "Х'ЮМАН", наприклад, без відповідної згоди Користувача.

4. Для того, щоб редагувати чи видалити персональні дані, що стосуються Вашого Профілю, Ви маєте звернутися до Адміністратора з клопотанням про видалення, який є відповідальним за ведення та адміністрування персональних даних Користувачів на Платформі, як зазначено в Згоді на Передачу та Обробку Даних між Вами та Адміністратором. Адміністратор має видалити ваш Профіль та всі Ваші Персональні Дані протягом 7 (семи) днів з моменту Вашого звернення. Якщо Адміністратор не видалив Ваш Профіль вчасно, будь ласка, зверніться до ТОВ "Х'ЮМАН", написавши листа на [support@human.ua] для задоволення такого запиту.

5. Користувач може видалити свій Акаунт у будь-який момент. Видалення Акаунту будь-яким чином буде означати розірвання Ліцензійного публічного договору.

X. Ваші Гарантії

 1. Окрім інших Гарантій, визначених цими Умовами та наданих Вами ТОВ "Х'ЮМАН", Ви також гарантуєте що:

 • Ваше рішення про реєстрацію та всі наступні і пов'язані з цим дії були добровільними та Ви усвідомлюєте їх умови, вимоги та можливі наслідки;

 • маєте право за цими Умовами та чинним законодавством України (Ви досягли 18 років та маєте повну цивільну дієздатність, або з причин, визначених законодавством України, маєте повну цивільну дієздатність до 18 років) вступити в ці Умови;

 • реєструючись на Платформі, Ви надаєте гарантії щодо правдивості та відповідності введеної інформації;

 • використання Вами Платформи та її послуг не суперечить волі та інтересам Дитини та/або її Батьків чи Законних Представників;

 • Законний Представник Дитини гарантує, що він відповідає всім вимогам законодавства України та має офіційно закріплений статус законного представника саме тієї дитини, щодо якої він/вона здійснює всі дії, пов'язані з реєстрацією та користуванням Платформою;

 • Один з Батьків або Законний Представник Дитини гарантує, що відповідний Учень буде користуватися Платформою під його/її/їх ретельним наглядом та з його/її/їх дозволом.

2. Ваші Гарантії надані ТОВ "Х'ЮМАН" зазначені в цьому розділі не є вичерпними. Ваші Гарантії надані ТОВ "Х'ЮМАН" визначені по всій Угоді, та Ви маєте обов'язок ретельно вичитати ці Умови на предмет Ваших Гарантій, наданих ТОВ "Х'ЮМАН".

XI. Персональні Дані та Файли Cookies

 1. Під час використання Користувачами Платформи, ТОВ "Х'ЮМАН" збиратиме та оброблятиме деякі персональні дані Користувачів. Використовуючи Платформу та реєструючись як Користувач або реєструючи Дитину, Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся на обробку Ваших персональних даних або персональних даних Дитини відповідно до норм чинного законодавства України та умов Політики Конфіденційності.

 2. Під час використання вами Платформи, ми збираємо деякі особисті дані про Вас за допомогою файлів cookie для Вашого зручного користування, а також для інших цілей, з якими Ви можете ознайомитись детальніше в Політиці Файлів Кукі (Cookie). Використовуючи нашу Платформу, Ви усвідомлюєте, погоджується і даєте згоду на обробку персональних даних за допомогою файлів cookie згідно з нашою Політикою Файлів Кукі (Cookie).

XII. Інтелектуальна Власність

a) Інтелектуальна Власність ТОВ "Х'ЮМАН"

 1. Ця Платформа та усі її компоненти, включаючи, але не обмежуючись, вихідний і об’єктний код серверної частини (бек-енд), клієнтської частини (фронт-енд) та інших програмних частин веб-сайту, дизайн, графічні елементи, тексти, описи, сторінки сайту, схеми бази даних, іншу документацію та інші матеріали, пов’язані зі створенням та підтриманням Платформи та наданням Послуг, є об'єктами прав інтелектуальної власності ТОВ "Х'ЮМАН" та захищені відповідно до законодавства України про інтелектуальну власність та нормами міжнародного права у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

 2. Ця Умови не дозволяє копіювання, доробку, переробку, реінжинірінг, вилучення чи спроб вилучити істотну частину даних Платформи, її компонентів та контенту, якщо інше не встановлено цими Умовами або Ви не отримали попередню письмову згоду від ТОВ "Х'ЮМАН" на такі дії.

 3. Ви не можете використовувати будь-яку інформацію, розміщену на Платформі, для будь-яких комерційних цілей цілей та з будь-якою метою, крім ознайомлення та отримання Послуг в рамках Платформи.

 4. Ви маєте право лише на перегляд та вивчення її контенту, ознайомлення з її компонентами в межах, що не суперечать положенням вказаних вище умов та не порушують законодавство України. Ви маєте право коментувати, вносити пропозиції щодо контенту та компонентів Платформи написавши листа ТОВ "Х'ЮМАН" на support@human.ua.

b) Ваша Інтелектуальная Власність

 1. У межах, визначеними чинним законодавством України, Ви надаєте право ТОВ "Х'ЮМАН" відтворювати весь Ваш Користувацький Контент чи його частину на будь-яких цифрових носіях для запису, відомих та ще невідомих і таких, що виникнуть в майбутньому, і, зокрема, на будь-яких серверах, жорстких дисках, картах пам’яті чи будь-яких рівноцінних носіях, у будь-якому форматі і з будь-якою обробкою, відомою чи ще невідомою, в обсязі, необхідному для будь-якої операції зі зберігання, резервного копіювання, передачі або завантаження, пов’язаних із функціонуванням Платформи.

 2. Будь-який Користувацький Контент, що завантажений на Платформу, залишається власністю Користувача, якщо інше не зазначено в цій Угоді. Однак завантажуючи Користувацький Контент на Платформу або створюючи його в межах Платформи, Користувач надає та гарантує, що він або вона має всі права для того, щоб надати ТОВ "Х'ЮМАН" вічну, безвідкличну, безоплатну ліцензію без обмежень у території, з правом передачі у субліцензію, правом копіювати, змінювати, створювати суміжні роботи, поширювати, публічно показувати, привселюдно виконувати і будь-яким іншим способом використовувати в своїх інтересах будь-яким способом такий Користувацький Контент у всіх форматах і каналах поширення, які відомі зараз або будуть розроблені в майбутньому (зокрема, у зв'язку з Послугами та діяльністю та супутною діяльністю ТОВ "Х'ЮМАН" або сайтів третіх сторін або їхніх послуг), без будь-якого повідомлення або отримання згоди від Користувача.

 3. У разі внесення Вами будь-яких доповнень, впровадження покращень та будь-яких нововведень, або впровадження та реалізації якісно нових ідей у склад та структуру компонентів й контенту Платформи, або у разі, коли Ваші пропозиції та коментарі щодо контенту та компонентів Платформи будуть прийняті та впровадженні, Ви погоджуєтесь, що всі можливі майнові авторські права щодо таких змін та нововведень належать ТОВ "Х'ЮМАН".

c) Інтелектуальна Власність Третіх Сторін

 1. Ви гарантуєте, що Ви не будете поширювати на Платформі будь-який Користувацький Контент, який порушує права будь-яких третіх осіб, в тому числі права інтелектуальної власності, що може включати розміщення музики, книг, світлин, відеозаписів або будь-яких інших матеріалів, які є захищеними авторським та суміжними правами, без відповідної згоди та дозволу автора. Поширюючи Користувацький Контент, Ви погоджуєтесь і гарантуєте, що Ви маєте законне право розповсюджувати та публікувати такий матеріал. ТОВ "Х'ЮМАН" не несе відповідальність за порушення Користувачем авторських та суміжних прав третіх сторін.

 2. Якщо Ви помітили, що на Платформі використовується інтелектуальна власність третіх сторін без відповідного на то дозволу(-ів) від власника(-ів) такої інтелектуальної власності, Ви маєте негайно повідомити ТОВ "Х'ЮМАН", написавши листа на support@human.ua

XIII. Обмеження Відповідальності ТОВ "Х'ЮМАН"

 1. Платформа та Послуги надаються ТОВ "Х'ЮМАН" «як є» та без будь-яких гарантій. У межах чинного законодавства України, ТОВ "Х'ЮМАН" не несе будь-яку відповідальність пов'язану з, включно, але не обмежуючи, наданням доступу до Платформи, її Послуг та технічних можливостей.

 2. Окрім інших обмежень відповідальності ТОВ "Х'ЮМАН", визначених цими Умовами, ТОВ "Х'ЮМАН" також не гарантує Вам використання Платформи без перебоїв, помилок чи наявності на Платформі вірусів. Надання будь-якої особистої інформації та завантаження будь-якого контенту через Платформу виконується Вами на Ваш власний розсуд та ризик. ТОВ "Х'ЮМАН" не несе жодної відповідальності за точність, достовірність, повноту, надійність або корисність інформації, яка розміщена, висвітлюється або доступна через Платформу. ТОВ "Х'ЮМАН" не несе жодних зобов’язань щодо можливого оновлення Платформи, заміни, оновлення або редагування її контенту чи програмної частини. Ви зобов’язані перевіряти будь-яку інформацію, розміщену на Платформі, перш ніж використовувати її та покладатися на неї. Ви повністю нестимете відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну Вашій комп’ютерній системі, чи за втрату інформації, що може бути викликана завантаженням будь-якого подібного контенту. ТОВ "Х'ЮМАН" не гарантує безпеку будь-якої інформації, що передається на чи з цієї Платформи. ТОВ "Х'ЮМАН" може призупинити дію деяких функцій веб-сайту, Послуг або зовсім вилучити їх, без попереднього повідомлення про це Користувачів. ТОВ "Х'ЮМАН" не несе жодної відповідальності за можливі наслідки таких дій та можливе ненадання своєчасно інформації про такі дії. ТОВ "Х'ЮМАН" не несе жодної відповідальності за користування Платформою та її сервісами/послугами без отримання відповідного дозволу від особи, що за законом має її надати (для осіб, які не досягли 18 років необхідний дозвіл Одного з Батьків або Законного Представника).

 3. Ви погоджуєтеся, що ТОВ "Х'ЮМАН" не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі та випадкові), за інші матеріальні та нематеріальні втрати Користувача або третіх осіб, які виникли в результаті порушення роботи Платформи, в результаті її використання або неможливості використання, внаслідок втрати важливої для Користувача інформації (враховуючи файли) з технічних причин, у результаті дій або бездіяльності інших Користувачів.

 4. Перелік обмежень відповідальності ТОВ "Х'ЮМАН" зазначений в цьому розділі не є вичерпним. Обмеження відповідальності ТОВ "Х'ЮМАН" зазначені і в інших розділах умов та Ви маєте обов'язок ретельно вичитати ці Умови на предмет обмеження відповідальності ТОВ "Х'ЮМАН".

XIV. Зміна Умов та її Додатків

 1. ТОВ "Х'ЮМАН" залишає за собою право змінювати або доповнювати Умови та будь-який з її Додатків в будь-який момент без попереднього повідомлення.

 2. Використання Платформи пропонується в режимі «як є», тобто в тому вигляді та обсязі, в якому вони надаються ТОВ "Х'ЮМАН" на дату звернення вами до пропонованих Послуг.

 3. Повідомлення про зміну умов розміщується в загальнодоступному місці Платформи, надсилається в приватних повідомленнях до Користувача та/або дублюється на електронну пошту Користувача.

 4. Обов'язок ознайомлення з чинною редакцією умов покладається на Вас.

 5. Продовження використання Платформи Користувачем після внесення змін та/або доповнень до Умов означає Ваше прийняття та згоду з такими змінами та/або доповненнями.

 6. Чинна редакція Умов розміщується за url-адресою: Умови та правила використання. Чинні редакції Додатки до умов розміщуються за відповідними url-адресами вказаними в розділі XVIII «Додатки до умов».

XV. Різне

 1. Ліцензійний публічний договір, ці Умови та її Додатки містить повний текст домовленості між Вами та ТОВ "Х'ЮМАН" щодо використання Вами Платформи.

 2. Платформа містить специфікації, інструкції або процедури, яких Ви маєте дотримуватися.

 3. Ви можете розірвати ці Умови за власним бажанням шляхом видалення Акаунту. Допоки в Вас є Акаунт, ці Умови є обов'язковими до виконання Вами. Умови вважається розірваною з моменту видалення Акаунту Користувача.

 4. Якщо будь-яка частина цієї умов визнається такою, що не має юридичної сили, всі інші її частини залишаються повністю чинними та зберігають юридичну силу.

 5. Ви не маєте права передати Ваші права чи обов’язки, що випливають з цих умов, без письмової згоди ТОВ "Х'ЮМАН".

 6. Ви погоджуєтеся отримувати будь-які сповіщення та повідомлення від ТОВ "Х'ЮМАН" в електронному форматі, наприклад, через Платформу та особисту електронну пошту.

 7. Нереалізація компанією ТОВ "Х'ЮМАН" будь-якого свого права, передбаченого цими Умовами, не означає відмову від цього або будь-якого іншого права. ТОВ "Х'ЮМАН" залишає за собою усі права не надані Вам наочно.

 8. Користувачі з роллю Адміністратор та Вчитель перед початком роботи з Платформою зобов’язані ознайомитися з Розділом IX. Режим дня і організація навчально-виховного процесу Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 144 від 20.02.2013 року Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів» (Знаходиться за наступним посиланням на офіційному ресурсі zakon.rada.gov.ua), а також з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затвердженими Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 N 63 (Ознайомитися можливо за цим посиланням). Адміністратор та Вчитель повинні вцілому дотримуватися правил та настанов, рекомендованих цими нормативно-правовими актами з метою збереження та зміцнення здоров’я дітей.

 9. Усі заголовки і назви розділів, що містяться в цих Умовах, наведені тільки для зручності та жодним чином не повинні використовуватися для тлумачення змісту відповідних розділів.

XVIII. Додатки до умов Користувача

Додатки є невід’ємною частиною цих умов. Додатки включають:

XIX. Зворотній зв’язок

Якщо у Вас виникли якісь питання чи зауваження щодо використання Платформи, будь ласка, зверніться до ТОВ "Х'ЮМАН", написавши листа на support@human.ua. ТОВ "Х'ЮМАН" докладе всіх зусиль для того, щоби відповісти на ваш запит якнайшвидше.

Did this answer your question?