HUMAN Академії, підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти

Приймаючи цю Угоду проходження курсу (Надалі - Угода та/або Договір), Ви (Надалі - Слухач) погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами й підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання послуг з Товариством з обмеженою відповідальністю «Х’ЮМАН», код ЄДРПОУ 42027611 (Надалі - Власник курсів). Приєднанням до цієї Угоди також вважатимуться конклюдентні дії: проставлення галочки навпроти поля «Приєднуючись до курсів Human Академії, ви погоджуєтеся, що ознайомлені та погоджуєтесь з Угодою проходження курсу та нормами Закону України «Про захист персональних даних» і даєте згоду на обробку персональних даних». Ця Угода укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти. У разі незгоди з умовами цієї Угоди укладення договору приєднання не є можливим.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Платформа HUMAN – набір навчальних матеріалів, що розміщуються в мережі інтернет та адмініструються Виконавцем за допомогою спеціалізованого програмного середовища для проходження онлайн курсів на вебсайті https://id.human.ua (далі – Платформа).

Курс HUMAN Академії (надалі - Курс) – сукупність навчальних модулів (відеоматеріалів, завдань, тестів тощо), які складені відповідно до певної тематики та в межах яких надаються послуги.

Навчальний матеріал – презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис, домашнє завдання тощо, які розміщені на Платформі.

Профіль - обліковий запис, що створюється внаслідок проходження процесу реєстрації та авторизації на Платформі, через який Слухач отримує доступ до курсів. Профіль Слухача вважається пов'язаним з особою, що прийняла цю Угоду та Додатки до нього.

Власник курсів, HUMAN Академії та вебресурсу id.human.ua - Товариство з обмеженою відповідальністю «Х’ЮМАН», код ЄДРПОУ 42027611, Юридична адреса: вул. Оболонська, буд. 41, офіс 1, м. Київ, Україна, електронна адреса: info@human.ua

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.

Слухач - Курсів HUMAN Академії, Сторона Договору, фізична особа, що досягла 18 повних років - особисто, ФОП, юридична особа - в особі уповноваженого представника державного закладу середньої освіти, що акцептувала цей Договір.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Предметом даної Угоди є надання Власником курсів Слухачам таких можливостей:

2.1.1. Знайомитись з усіма навчальними матеріалами, сервісами та ресурсами, які у вільному доступі розміщені на курсі Human Академії;

2.1.2. Використовувати навчальні матеріали, відповідно до їхнього призначення та умов використання, що зазначені на Платформі або звичайно ставляться;

2.1.3. Брати участь в заходах, які проводяться Власником курсу відповідно до умов, зазначених на Платформі;

2.1.4. Користуватись послугами доступу до навчальних матеріалів та інших матеріалів Платформи, які Власник курсу надає на безоплатній основі;

2.1.6. Відправляти повідомлення та здійснювати листування з Власником курсу.

2.1.7. Отримувати інформаційні розсилки від Власника курсу.

2.1.8. Користуватись будь-якими іншими можливостями Платформи за умови дотримання законодавства та цієї угоди, що у таких випадках звичайно ставляться та/або зазначені на Платформі.

3. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1 Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Слухачеві доступу до вибраного ним Курсу (Навчальних матеріалів) через особистий Профіль (Особистий кабінет), який адмініструється Виконавцем на Платформі протягом строку дії цього договору.

3.2. Дата початку (набору) Курсу зазначаються на вебсайт Платформи чи рекламних матеріалах.

3.3 Виконавець не несе відповідальність, якщо Слухач пропустив семінар, вебінар, інші елементи Курсу, розраховані на їх сприйняття Слухачем шляхом його участі в онлайн-трансляції відповідно до Програми курсу.

3.4 Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Курсу через профіль Слухача. Слухач споживає послуги шляхом перегляду Навчальних матеріалів розміщених на Платформі. Усі Навчальні матеріали є авторськими та суб’єктивними, Виконавець може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих матеріалах. Авторські майнові права на всі Навчальні матеріали передані Виконавцю згідно відповідних угод.

4. ПРАВА СЛУХАЧА КУРСІВ

4.1. Слухач має право:

4.1.1. На розміщення, перегляд, ознайомлення з навчальними матеріалами, участь в Освітянських заходах, спілкування і вираження своєї думки з приводу ситуацій/проблем в освітній сфері в режимі коментарів та особистого листування з іншими Слухачами, Авторами та Власником курсу, а також на одержання послуг, які надає Власник курсу (надалі - Послуги);

4.1.2. На поважливе ставлення до себе збоку інших Слухачів, Авторів та Власника курсу;

4.1.3. Звертатися до Власника курсу у випадку технічних неполадок (збоїв) у роботі Платформи;

4.2. Слухач має й інші права, які є загальновизнаними та прийнятними для цілей користування web-сайтами в мережі Інтернет.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СЛУХАЧА КУРСІВ

5.1. Слухач курсу зобов’язаний:

5.1.1. Не допускати під час користування Платформою порушень чинного законодавства України та умов цієї Угоди, а також всіх спеціальних документів, що регулюють функціонування окремих сервісів Платформи, які розміщені у відповідних розділах Сайту;

5.1.2. Не розміщувати на Платформі матеріали, які можуть образити честь і гідність, ділову репутацію інших Слухачів, Авторів та Власника курсів, третіх осіб тощо, в тому числі свідомо неправдиву інформацію, та робити посилання на подібні матеріали;

5.1.3. Не використовувати нецензурну (ненормативну) лексику та брутальні висловлювання в коментарях та в інших формах спілкування, в опублікованих матеріалах, в тому числі не допускати маскування нецензурних висловлювань іншими символами (зірочками, літерами тощо) ;

5.1.4. Дотримуватись заздалегідь встановленої теми спілкування, не виходити за її межі;

5.1.5. Не розміщувати інформацію, що не несе смислового навантаження;

5.1.6. Не розпочинати та не підтримувати «словесну війну», що не має відношення до початкової теми;

5.1.7. Не вводити інших Слухачів, Авторів та Власника курсів в оману;

5.1.8. Не допускати розміщення матеріалів з порушенням авторських та суміжних прав, прав на знаки для товарів і послуг, прав промислової власності та інших прав на об'єкти інтелектуальної власності, що належать іншим Слухачам, Авторам та Власнику курсу, а також третім особам;

5.1.9. Не розміщувати фотографії, відео-, аудіо- та будь-які інші матеріали, якщо це порушує права та законні інтереси фізичних та юридичних осіб, зокрема, якщо ці особи не надали згоду на розміщення цих матеріалів на Платформі;

5.1.10. Не допускати розміщення на Платформі матеріалів порнографічного та/або еротичного характеру, а також посилань на них;

5.1.11. Не допускати незаконного збору, систематизації, зберігання або поширення персональної інформації (в тому числі персональних даних) інших Слухачів, Авторів та Власника курсу, а також не допускати використання будь-яких комп'ютерних програм для автоматизованого збору інформації на Платформі;

5.1.12. Не вчиняти дій, спрямованих на одержання доступу до облікового запису, логіну і паролю інших Слухачів;

5.1.13. Не завантажувати, не надсилати та не передавати матеріали (програми), що містять комп’ютерні віруси або комп'ютерні коди, файли чи програми, які призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного (телекомунікаційного) устаткування та/або призначені для здійснення несанкціонованого доступу до Платформи; не допускати розміщення посилань на вищевказані матеріали;

5.1.14. Не розміщувати на Платформі інформацію, яка в освітянському середовищі вважається такою, що порушує норми моралі, освітянську етику та чинне законодавство України; яка порочить честь і гідність інших Слухачів, Авторів та Власника курсу;

5.1.15. Не видавати себе за іншу людину або представника іншої особи без достатніх на те юридично оформлених підстав, а також за співробітників та партнерів Власника курсу, Авторів сайту тощо;

5.1.16. Не використовувати Навчальні матеріали з комерційною метою без письмової згоди Власника Курсу;

5.1.17. Не розміщувати на Платформі заклики до насильства і вчинення протиправних дій та суїциду, не пропагувати на Платформі злочинну діяльність, не розміщувати інформацію, яка містить пропаганду вчинення протиправних дій;

5.1.18. Не розміщувати на Платформі матеріали, які містять елементи насильства, булінгу, жорстокості, расової, міжнаціональної або міжрелігійної ворожнечі, а також посилання на такі матеріали; не пропагувати та не демонструвати нацистську та комуністичну атрибутику та символіку;

5.1.19. Без письмової згоди Власника курсів, не відтворювати та не використовувати матеріали Платформи з комерційною метою. Під час відтворення матеріалів з особистою некомерційною метою Слухач зобов’язаний зробити посилання на Сайт https:human.ua як джерело матеріалу.

5.1.20. Перевіряти умови даної Угоди на Платформі на предмет прийняття Власником курсів змін та/або доповнень до неї, викладення її в новій редакції.

6. ПРАВА ВЛАСНИКА КУРСІВ

6.1. Власник курсів має право:

6.1.1. На власний розсуд вносити зміни та доповнення до цієї Угоди;

6.1.2. За наявності підстав, на власний розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, яка розміщена Слухачем;

6.1.3. Змінювати та видаляти будь-яку опубліковану Слухачем інформацію (Навчальні матеріали, особисті повідомлення, коментарі тощо), якщо ця інформація порушує чинне законодавство України та умови цієї Угоди, а також додатків до неї;

6.1.4. Припиняти, обмежувати або призупиняти доступ Слухача до всіх або до деяких матеріалів, розділів, сервісів Платформи з повідомленням причини, якщо Слухач звернувся з відповідним запитом до Власника Курсів.

6.1.5. Скасувати реєстрацію Слухача з підстав порушення умов цієї Угоди та діючого законодавства України.

6.1.6. Відмовити у реєстрації Слухача, якщо його було раніше видалено за порушення умов цієї Угоди.

6.1.7. Формувати та розпоряджатися статистичною інформацією, яка пов'язана з наповненням та відвідуванням Платформи Слухачем;

6.1.8. Збирати та використовувати статистичну інформацію:

- про відвідування Слухача всіх розділів та сервісів Платформи;

- про використання Слухачем Навчальних матеріалів та інших матеріалів Платформи;

- про участь Слухача в Освітянських та інших заходах на Платформі;

- про здійснення Слухачем будь-яких інших дій на Платформі (публікації матеріалів, листування, коментарі тощо) пов’язаних з використанням Платформи.

Дану статистичну інформацію Власник курсів формує самостійно або за допомогою спеціального програмного забезпечення, сервісів (Google Аналітика тощо). При відправленні цієї статистичної інформації на адресу інших інтернет-ресурсів (сервісів тощо), Власник курсів зобов’язаний здійснити кодування персональних даних Слухача таким чином, щоб це не дозволило іншим інтернет-ресурсам ідентифікувати Слухача через його персональні дані;

6.1.9. Мати технічну можливість доступу до персональних даних Слухача задля забезпечення адресного показу рекламної інформації, направляти Слухачеві інформацію про розвиток Платформи і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність і послуги.

6.2. Власник курсів має й інші права, які є загальновизнаними та прийнятними для цілей забезпечення належного функціонування Платформи, наповнення їх якісними матеріалами.

7. ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА КУРСІВ

7.1. Власник курсів зобов’язаний:

7.1.1. Здійснювати захист реєстраційних даних (облікового запису) Слухача від несанкціонованого доступу;

7.1.2. Забезпечити технічну можливість розміщення Слухачем матеріалів на Платформі в порядку, визначеному на Платформі;

7.1.3. Розглядати всі звернення Слухача, які надходять на електронну адресу Власника курсів, та надавати відповіді у найкоротші терміни;

8. ПРИПИНЕННЯ Й ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

8.1. Власник курсів має право негайно припинити доступ до Курсів, шляхом, зокрема, блокування персонального Профілю, при порушенні Слухачем умов Угоди.

8.2. Власник може припинити доступ Слухача як до Курсів в цілому, так і до будь-якої його частини без попередження у випадку, якщо Слухач вчинив дії, які Власник курсів обґрунтовано вважає такими, що порушують умови Угоди.

8.3. У випадку невідповідності Курсів потребам чи бажанням Слухача, він має право припинити користуватися ним.

9. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ СЛУХАЧА

9.1. З моменту реєстрації на Платформі та створення реєстрації на проходження Курсів, Власник курсів отримує повний доступ до інформації, що містить персональні дані Слухача, які вказав Слухача при реєстрації, зокрема, відомості про його прізвище, ім'я, по батькові, адресу електронної пошти тощо.

9.2. Приймаючи цю Угоду шляхом реєстрації на Курси (приєднання до Курсів), Слухач підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами, зазначеними в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

9.3 Слухач власною волею погоджується з наданням Власнику курсу своїх персональних даних в обсязі, який вимагається на Платформі, і надає згоду на їхню обробку та використання Власником курсів. Зокрема (але не виключно), Слухач надає згоду на відправлення цих персональних даних на адресу інших інтернет-ресурсів (сервісів тощо) за умови здійснення Власником курсів кодування персональних даних (знеособлення персональних даних, формування анонімного ідентифікатора) Слухач таким чином, щоб це не дозволило іншим інтернет-ресурсам ідентифікувати Слухача через його персональні дані);

9.4. Обробка та використання персональних даних Слухача здійснюється відповідно до законодавства у сфері персональних даних з метою збору статистичної інформації (п. 6.1.7. та п. 6.1.8. цієї Угоди), надання Слухачеві якісних послуг, забезпечення належного функціонування Платформи, належного виконання Сторонами цієї Угоди; з метою, яка випливає зі змісту цієї Угоди.

9.5. Власник курсів під час обробки та використання персональних даних дотримується всіх необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних Слухача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших незаконних дій.

9.6. Власник курсів має право відкрити доступ до персональних даних Слухача лише тим фізичним та юридичним особам, яким ця інформація необхідна для надання послуг Слухачу і гарантує дотримання зазначеними особами конфіденційності персональних даних Слухача.

9.7. Власник курсів має право використовувати надану Слухачем інформацію, зокрема, персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України, а також з метою запобігання та/або припинення незаконних і/або протиправних дій користувачів. Розкриття наданої Слухачем інформації може бути здійснене лише згідно з чинним законодавством України, - на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Слухач особисто відповідає за свої дії, пов’язані з використанням своєї особистої адреси та паролю для входу на Платформу. Слухач зобов'язаний негайно змінити дані, які використовуються для входу на Платформу та сервіси Платформи, якщо у нього є причини підозрювати, що його електронні адреси та паролі, які використовуються для входу до Особистого кабінету, були зламані або неправомірно використані третіми особами.

10.2. Відповідальність за дотримання цієї Угоди несе Слухач, як власник Особистого кабінету, незалежно від того, хто здійснював дії під його обліковим записом. Слухач погоджується, що у випадку порушення ним даної Угоди, Власник курсів має право в будь-який момент застосувати до нього санкції на свій розсуд: попередження, тимчасове блокування доступу на Платформу через Особистий кабінет, видалення облікового запису, скасування та/або заборона реєстрації на Платформі, а також інші дії.

10.3. Слухач попереджений про те, що Власник курсів не несе відповідальності за відвідування та використання Слухачем зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Платформі.

10.4. Слухач попереджений про те, що Власник курсів не несе відповідальності за достовірність анкетних даних інших Слухачів, а також достовірність анкетних даних і зміст навчальних матеріалів Авторів курсів, розміщених на Платформі.

10.5. У випадку виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Сторони докладуть всіх зусиль для їхнього вирішення шляхом проведення переговорів між ними. Якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.

11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

11.1. Ця Платформа та усі її компоненти (Курси та навчальні матеріали), включаючи, але не обмежуючись, вихідний і об’єктний код серверної частини (бек-енд), клієнтської частини (фронт-енд) та інших програмних частин вебсайту, дизайн, графічні елементи, тексти, описи, сторінки сайту, схеми бази даних, іншу документацію та інші матеріали, пов’язані зі створенням та підтриманням Платформи та наданням Послуг, є об'єктами прав інтелектуальної власності ТОВ "Х'ЮМАН" та захищені відповідно до законодавства України про інтелектуальну власність та нормами міжнародного права у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

11.2. Ця Угода не дозволяє копіювання, доробку, переробку, реінжинірінг, вилучення чи спроб вилучити істотну частину даних Платформи, її компонентів та контенту, якщо інше не встановлено цією Угодою або Слухач не отримав попередню письмову згоду від ТОВ "Х'ЮМАН" на такі дії.

11.3. Слухач не може використовувати будь-яку інформацію, розміщену на Платформі, для будь-яких комерційних цілей та з будь-якою метою, крім ознайомлення та отримання Послуг в рамках Платформи.

11.4. Слухач має право лише на перегляд та вивчення її контенту, ознайомлення з її компонентами в межах, що не суперечать положенням вказаних вище умов та не порушують законодавство України. Ви маєте право коментувати, вносити пропозиції щодо контенту та компонентів Платформи написавши листа ТОВ "Х'ЮМАН" на support@human.ua.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Всі спеціальні документи, що регулюють функціонування окремих розділів, каталогів, Платформи є невід’ємними додатками до цієї Угоди.

12.2. Ця Угода може бути змінена та/або доповнена Власником курсів в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення про це. Нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її розміщення на Платформі якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

12.3. Продовження використання Платформи Слухачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди, викладення її в новій редакції означає прийняття і згоду Слухача з прийнятими змінами та/або доповненнями до цієї Угоди або з новою редакцією цієї Угоди.

11.5. Звернення, пропозиції та претензії Слухача та інших осіб до Власника курсів у зв'язку з цією Угодою, а також запити уповноважених законодавством України осіб спрямовуються на адресу Власника курсів, яка зазначена на Платформі.

13. ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

13.1. Якщо у Вас виникли якісь питання чи зауваження щодо використання Платформи, будь ласка, зверніться до ТОВ "Х'ЮМАН", написавши листа на support@human.ua. ТОВ "Х'ЮМАН" докладе всіх зусиль для того, щоби відповісти на ваш запит якнайшвидше.

14. РЕКВІЗИТИ ТОВ “Х'ЮМАН”

ТОВ «Х'ЮМАН»

Юридична адреса: вул. Оболонська, буд. 41, офіс 1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ: 42027611

Банківські реквізити:

Номер рахунку UA77 3510 0500 0002 6009 8788 4777 4;

Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»;

МФО: 351005;

ЄДРПОУ: 09807750

В особі: директора Є. В. Боровика на підставі Статуту

Телефон: +38067 806 80 66

Email: support@human.ua

Боровик Євгеній Валерійович,

Директор ТОВ «Х'ЮМАН»

Did this answer your question?